«Αυτά τα υλικά περιέχουν τα βασικά για το μόνο παιχνίδι στο σύμπαν όπου όλοι κερδίζουν το παιχνίδι της ζωής που θριαμβεύει».

Λ. Ρον Χάμπαρντ

Τα Υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας
Μια Εισαγωγή

Είµαστε πολύ πλούσιοι σε υλικά, σε αποτελέσµατα και σε δυνητικό µέλλον. Έχουµε αντέξει στους πιο δύσκολους καιρούς. Βιώνουµε τις πιο λαµπρές στιγµές µας και επεκτεινόµαστε.
– Λ. Ρον Χάμπαρντ


Προς εκπλήρωση αυτών των λόγων και κυριολεκτικά, ήρθε η Χρυσή Εποχή της Γνώσης. Βασίζεται στο γεγονός ότι η Γέφυρα της Σαηεντολογίας συνίσταται από εκπαίδευση, ώντιτινγκ και γνώση, μεταξύ των οποίων η γνώση κατέχει την εξέχουσα θέση. Περαιτέρω βασίζεται στο γεγονός ότι η Σαηεντολογία συνίσταται από υλικά που αντιπροσωπεύουν το χρονολογικό µονοπάτι της έρευνας και της ανάπτυξης. Αλλά, καθώς προηγουμένως ήταν διαθέσιµο µόνο ένα τµήµα αυτών των υλικών, οι Σαηεντολόγοι δεν είχαν τον τρόπο για να κατανοήσουν πλήρως αυτή την πορεία. Πράγµατι, δεν υπήρχε τρόπος να κατανοήσει κανείς πώς τα διάφορα υλικά σχετίζονταν µε άλλα υλικά – πώς τα βιβλία σχετίζονταν µε τις διαλέξεις, ή πώς µια σειρά διαλέξεων σχετιζόταν µε µια άλλη. Μετά, επίσης, δεν υπήρχε τρόπος να διαφοροποιήσει κανείς τις οµάδες υλικών – τις διαλέξεις για το ευρύ κοινό και τις διαλέξεις που προορίζονταν για επαγγελµατίες ώντιτορ.

Γι’ αυτό οι Σαηεντολόγοι απέµειναν µε αυτό που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εύστοχα περιέγραψε ως µια «περιορισµένη εικόνα» της Σαηεντολογίας, µια εικόνα που στερούνταν τα πιο αξιοσηµείωτα υλικά.

Και έτσι, ήρθε ο Οδηγός για τα Υλικά, κάτι που είχε συµβουλεύσει ο Ρον εδώ και πολύ καιρό, ώστε να υπάρξει μια εικόνα που να τα περιλαµβάνει όλα.

Είναι ακριβώς αυτό που υποδηλώνει ο τίτλος: ένας περιεκτικός οδηγός για τα υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας – τι αντιπροσωπεύει καθένα απ’ αυτά τα υλικά και πώς σχετίζονται το ένα µε το άλλο. Απ’ αυτή την άποψη, ο Οδηγός για τα Υλικά ήταν πράγµατι το κλειδί προς την κατανόηση των υλικών του Ρον και, συνεπώς, το πλαίσιο στο οποίο ξετυλίχτηκε η Χρυσή Εποχή της Γνώσης.

Ολοκληρωµένη, η Χρυσή Εποχή της Γνώσης αποτελεί το πιο παρατεταµένο και περιεκτικό πρόγραµµα στην ιστορία της Σαηεντολογίας – περισσότερα από 25 χρόνια συνολικής έρευνας, ανάκτησης, αποκατάστασης και επαλήθευσης. Εκεί περιλαµβάνονταν πρότζεκτ για να εντοπιστούν όλα τα υπάρχοντα χειρόγραφα και οι ηχογραφηµένες διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ, που µε τη σειρά τους απαιτούσαν να ψάξουµε λεπτοµερώς κάθε τοποθεσία όπου έγραψε ή και έδωσε μια διάλεξη. Επίσης, στο όνοµα της Χρυσής Εποχής της Γνώσης έγινε ένα πρότζεκτ δύο εκατοµµυρίων εργατοωρών για να εξασφαλίσουµε την αυθεντικότητα των υλικών: ότι διορθώνονταν τα λάθη στη δακτυλογράφηση υπαγορευµένων εκδόσεων/βιβλίων, ότι διαγράφονταν προσθήκες των επιµελητών και ότι κάθε σελίδα ήταν πράγµατι η αυθεντική µέχρι και το τελευταίο κόµµα. Για να σχηματίσετε μια ιδέα γι’ αυτό: εκτός από την αλλαγµένη στίξη και το γεµάτο µε λάθη κείµενο που εισήγαγαν οι στενογράφοι, η προσεκτική έρευνα αποκάλυψε ότι ολόκληρα εδάφια παραλείφθηκαν από Βασικά Βιβλία της Σαηεντολογίας και η σειρά ολόκληρων κεφαλαίων είχε αντιστραφεί. Συνεπώς, και ανεξάρτητα από το πόσο προσεκτικά µελετήθηκαν αυτά τα βιβλία –µε λεξισαφήνιση, επιδείξεις εννοιών– η πλήρης εννοιολογική κατανόηση ήταν αδύνατη.

Υπήρχαν κι άλλα ουσιώδη. Πέρα από τις προκλήσεις της επαλήθευσης κειµένου, υπήρχαν παρόµοια ανυπέρβλητα εµπόδια στην αποκατάσταση ταινιών. Συγκεκριµένα, ανάµεσα στις 3.000 διαλέξεις που παρέδωσε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ από το 1950 και µετά, υπήρχαν πολυάριθµες ηχογραφήσεις σε ταινίες που φθείρονταν και σε εύθραυστους δίσκους από κερί που δεν είχαν ακουστεί από τότε που ο Ρον αρχικά παρέδωσε αυτές τις διαλέξεις.

Επιπλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια να αντιγράψουµε τέτοιες ηχογραφήσεις απειλούσε να καταστρέψει τελείως τη διάλεξη. Υπήρχαν επίσης ηχογραφήσεις γεµάτες µε ηλεκτρονικές παρεµβολές –σφυρίγµατα, ήχους τριξίµατος, κρότους και ηλεκτροστατικούς ήχους– κάτι που έκανε δύσκολο να καταλάβεις ολόκληρα εδάφια. Κατά συνέπεια, πολλές σειρές διαλέξεων είχαν µπερδευτεί, κάτι που από µόνο του έκρυβε το µονοπάτι έρευνας και ανάπτυξης του Λ. Ρον Χάμπαρντ.

Σε απάντηση –και έγινε εφικτό µόνο όταν οι µηχανικοί του πρότζεκτ ξεψάχνισαν και χρησιμοποίησαν την ψηφιακή τεχνολογία του 21ου αιώνα– ήρθε η πλήρης ανάκτηση κάθε διάλεξης του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Πλήρης τονικότητα, πλήρης καθαρότητα, πλήρη κείµενα και γλωσσάρια, ταιριάζοντας ακόµη και το περιβάλλον στις αίθουσες όπου αρχικά έδινε τις διαλέξεις του – και όλα αυτά έχουν τώρα ζωντανέψει µε τη Χρυσή Εποχή της Γνώσης.

Έχοντας πλέον την πλήρη κληρονοµιά των υλικών του Λ. Ρον Χάμπαρντ, ακολούθησε ένα εξίσου µνηµειώδες έργο: να κάνουµε αυτά τα υλικά διαθέσιµα παγκοσµίως. Αποδείχθηκε ένα εξίσου τροµακτικό έργο, καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς εγκαθιδρυµένες εκδοτικές και εκτυπωτικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις παραγωγής CD – όχι για 3.000 διαφορετικές διαλέξεις κι έναν κατάλογο βιβλίων του Ρον για αναγνώστες σε 50 γλώσσες. Πράγµατι, χρειάστηκε στην ουσία µια εντελώς νέα στρατηγική εκτύπωσης και διανοµής. Αυτή η στρατηγική έχει τώρα ενσαρκωθεί στις µεγαλύτερες εκδοτικές εγκαταστάσεις ψηφιακής εκτύπωσης στον κόσµο: τον εκδοτικό οργανισµό Bridge Publications στο Λος Άντζελες και τον εκδοτικό οργανισµό New Era Publications στην Κοπεγχάγη, που ανήκουν στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας. Οι δύο αυτοί οργανισµοί παρέχουν βιβλία και διαλέξεις σε µια πραγµατικά οικουµενική κλίµακα (είτε πρόκειται για 500 αντίτυπα για µια ανερχόµενη Σαηεντολογική κοινότητα είτε για πολλά εκατοµµύρια αντίτυπα για την Αμερικανική Ήπειρο). Συνεπώς, τα υλικά του Ρον, για παράδειγµα στα βιετναµέζικα ή τα σουαχίλι, παρέχονται µέσα στο ίδιο πλαίσιο απόδοσης και οικονοµίας, όπως µια αγγλική έκδοση της Διανοητικής. Το αποτέλεσµα είναι το εξής: τα υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας είναι τώρα διαθέσιµα σχεδόν σε όλους και σε κόστος χαµηλότερο κι απ’ αυτό του 1950.

Τα υλικά της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας αντιπροσωπεύουν τη βάση της Γέφυρας προς την Πλήρη Ελευθερία και την ολότητα της γνώσης που απαιτείται γι’ αυτή την ελευθερία. Επίσης, υποδηλώνουν το θρίαµβο της Τεχνολογίας του Λ. Ρον Χάμπαρντ και όλα τα γιατί και τα πώς των ανακαλύψεων του. Και κάτι που αποτελεί θρίαµβο από µόνο του είναι ότι κατέχετε πλέον το σύνολο των υλικών, τα οποία, κυριολεκτικά, περιέχουν τα µυστικά αυτού του σύµπαντος για την αιωνιότητα. Συνεπώς, εκπληρώνουµε αυτά τα λόγια του Λ. Ρον Χάμπαρντ:

Υπάρχουν ορίζοντες που ούτε καν ονειρευτήκατε, υπάρχουν χαρές που ποτέ δεν γνώρισε κανείς, υπάρχει δόξα που καµιά δόξα του παρελθόντος δεν κατάφερε να ξεπεράσει. Όλα αυτά σας περιµένουν µόνο αν δεχτείτε την κληρονοµιά µου και αν βοηθήσετε στην υλοποίησή της. – Λ. Ρον Χάµπαρντ