Διαλέξεις για τα Συνέδρια

«Αυτά τα υλικά περιέχουν τα βασικά για το μόνο παιχνίδι στο σύμπαν όπου όλοι κερδίζουν το παιχνίδι της ζωής που θριαμβεύει».

Λ. Ρον Χάμπαρντ
Οι Διαλέξεις των Συνεδρίων δόθηκαν στα πλαίσια ιδιαίτερων εκδηλώσεων που οργάνωνωσε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ και περιέχουν τις ανακοινώσεις του για κάθε νέα ανακάλυψη ορόσηµο. Σ’ αυτές συµµετείχαν ώντιτορ και πρηκλήαρ, έµπειροι Σαηεντολόγοι καθώς και άτοµα που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με το θέµα.
Μάθετε περισσότερα