Αυτές οι διαλέξεις παρέχουν τις µόνες καταγραφές της προόδου της έρευνας που υπάρχουν στη Διανοητική και τη Σαηεντολογία, ακριβώς όπως γίνονταν: µέρα τη µέρα και βδοµάδα τη βδοµάδα. Χάραξαν νέους δρόµους, ξεκινώντας από την πλήρη άγνοια πάνω στο θέµα και φτάνοντας σε αυτά που γνωρίζουµε σήµερα. Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, ο Άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα για τη διάνοια, και φτάσαµε εδώ που φτάσαµε σήμερα. Κι αυτές οι καταγραφές ήταν τα ορόσηµα που οδηγούν στην ελευθερία.
Λ. Ρον  Χάμπαρντ

Τα Συνέδρια και τα Προχωρημένα Μαθήματα Πρακτικής Διδασκαλίας Μαζί

Όλα τα συστατικά της ολοκληρωµένης πορείας της έρευνας και της ανάπτυξης του Λ. Ρον Χάμπαρντ συνδυάζονται για να παρέχουν ένα µοναδικό επίπεδο κατανόησης, που χτίζεται βήµα βήµα από κάθε διαδοχική στιγµή της ανακάλυψης.

Οι Διαλέξεις των Συνεδρίων – οι θρυλικές εκδηλώσεις όπου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακοίνωνε τις τελευταίες του ιστορικές επαναστατικές ανακαλύψεις σε όλους τους Σαηεντολόγους και το ευρύ κοινό.

Οι Διαλέξεις του Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας – η καθηµερινή καταγραφή της έρευνας και ανάπτυξης του Λ. Ρον Χάμπαρντ και η σε βάθος καθοδήγηση και επίδειξη στους ώντιτορ ως προς την εφαρµογή των ανακαλύψεων που ανακοίνωνε στα Συνέδρια.

Οι Διαλέξεις του Επαγγελµατικού Μαθήµατος – οι Διαλέξεις του Επαγγελµατικού Μαθήµατος του Λ. Ρον Χάμπαρντ ήταν η βάση των µαθηµάτων που έκαναν οι ώντιτορ προκειµένου να πάρουν το πιστοποιητικό τους, µε εκτενή κάλυψη των πιο πρόσφατων διαδικασιών του ώντιτινγκ και των πρόσες.

Η µελέτη σε χρονολογική σειρά των διαλέξεων των Συνεδρίων, των Προχωρημένων Μαθημάτων Πρακτικής Διδασκαλίας και του Επαγγελµατικού Μαθήµατος παρέχει την απόλυτη εκπαίδευση στη Σαηεντολογία, µε κάθε βήµα προόδου να αποτελεί ένα νέο ορόσηµο στην κατανόηση του Ανθρώπου για τον Άνθρωπο και, όλα αυτά µαζί, συνιστούν το δρόµο προς την πνευµατική ελευθερία και αθανασία.

Διαθέσιµη τώρα για πρώτη φορά, η πλήρης σειρά των διαλέξεων του Λ. Ρον Χάµπαρντ προσφέρεται για µια µελέτη χωρίς προηγούµενο στην ιστορία του Ανθρώπου.