Διαλέξεις για τα Βασικά

«Αυτά τα υλικά περιέχουν τα βασικά για το μόνο παιχνίδι στο σύμπαν όπου όλοι κερδίζουν το παιχνίδι της ζωής που θριαμβεύει».

Λ. Ρον Χάμπαρντ
Τα Βασικά Βιβλία και οι Διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ περιλαµβάνουν τις περιλήψεις των ανακαλύψεων και των συµπερασμάτων που προκύπτουν από την ερευνητική του πορεία. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Ρον έδινε µια σειρά διαλέξεων αµέσως µετά την έκδοση ενός νέου βιβλίου, παρέχοντας περισσότερες εξηγήσεις και λεπτοµέρειες για αυτές τις ανακαλύψεις καθώς και για την πλήρη εφαρµογή τους στο ώντιτινγκ και στη ζωή. Η μελέτη των διαλέξεων, σε συνδυασµό µε τα βιβλία, παρέχει ένα επίπεδο κατανόησης που δεν θα ήταν διαφορετικά εφικτό.
Μάθετε περισσότερα