Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Download your free booklet A Selection From Dianetics

A Selection From Dianetics

A Selection From Dianetics includes:

  • Synopsis
  • Introduction: How to Read this Book
  • Chapter 1: The Scope of Dianetics
  • Chapter 2: The Clear
  • Chapter 3: The Goal of Man
  • Glossary of Terms

Dianetics: The Modern Science of Mental Health was originally published in May of 1950. It has since proven the all-time bestselling work on the human mind, inspiring a fully international movement.

Excerpted here are the introductory chapters including the author’s Synopsis, providing a brief overview of Dianetic principles and what is contained in the book. Also included is a glossary of specialized terms and phrases.

Download your FREE copy of A Selection from Dianetics