Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

18ο Αµερικανικό ACC

18ο Αµερικανικό ACC

18ο Αµερικανικό ACC

Με τα CCH, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε τα μέσα στους ώντιτορ να σπάσουν ακόμα και το «σκληρότερο» κέις. Παρά το γεγονός ότι τα πρόσες απαιτούσαν την αντοχή και την ικανότητα του ώντιτορ σε Tόνο 40 –επίπεδο στο οποίο μόνο οι Κλήαρ και οι ΟΤ βρίσκονταν– ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε ήδη ανακοινώσει τη λύση στο Συνέδριο για την Ελευθερία, όπου επέδειξε την προγύμναση στις Εκπαιδευτικές Ασκήσεις Ανώτερης Διδασκαλίας (TR). Και στο 18ο ACC, έβαλε αυτές τις νέες τεχνικές στα χέρια των ώντιτορ. Δεδομένου ότι η ουσία των TR είναι η ικανότητα αντίληψης, έδειξε την πορεία με την κλασική του δήλωση σχετικά με την αντιμετώπιση – Η Σαηεντολογία και η Αποτελεσματική Γνώση. Στη συνέχεια, οι μαθητές των ACC ήταν στην κυριολεξία οι πρωτοπόροι της μελλοντικής εκπαίδευσης. Με τις TR ως ζωτική απλούστευση των πρόσες, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δίδαξε μια σειρά σχετικών ανακαλύψεων: τον ορισμό και την εφαρμογή του επιπέδου αναγκαιότητας, τη χρήση του Άτυπου Ώντιτινγκ, του Τυπικού Ώντιτινγκ και του Ώντιτινγκ με Τόνο 40, τη σχέση της Κλίμακας Αποτελέσματος με το επίπεδο στην Τονική Κλίμακα και τις από μακρόν αναζητούμενες απαντήσεις σε ένα από το παλαιότερα μυστήρια για τον Άνθρωπο – το θάνατο. Ιδού, λοιπόν, εδώ βρίσκεται η πλήρης τεχνική εφαρμογή του επαναστατικού επιτεύγματος που δεν άλλαξε μόνο τις Ακαδημίες για πάντα, αλλά προσέφερε στον Άνθρωπο την πρώτη εφαρμόσιμη τεχνολογία για το πώς να αντιμετωπίζει.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€270
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 22

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 18ο Αµερικανικό ACC

Η προθυµία να κάνει κάποιος κάτι είναι ο δείκτης της ικανότητας και είναι το µόνο πράγµα που δείχνει την ικανότητα. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Με την ανακάλυψη του Ελέγχου (Control), της Επικοινωνίας (Communication) και της Χέβινγκνες (Havingness) (CCH), o Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυξε την τεχνολογία σε τέτοιο σηµείο ώστε ένας πραγµατικά καλά εκπαιδευµένος και ικανός ώντιτορ θα µπορούσε να σπάσει ακόµα και τα πιο «σκληρά» κέις. Ή, θέτοντάς το αλλιώς, η συνεχόµενη έρευνά του και η αναζήτηση των πιο θεµελιωδών πρόσες προκειµένου να προσεγγίσει όλους ανεξαιρέτως τους πρηκλήαρ αφορούσε τόσο εξελιγµένες διαδικασίες ώντιτινγκ, που ακόµα και ο πιο αντιστεκόµενος Homo sapiens απέβαλε τις παρεκκλίσεις του και ελευθερωνόταν. Όπως έγραψε τον Ιούνιο του 1975:

«Μπορούµε µε ακριβή και προβλέψιµο τρόπο να δώσουµε πρόσεσινγκ σε ένα νεογέννητο βρέφος, σε ένα άτοµο που βρίσκεται σε κώµα, σε έναν κατατονικό σχιζοφρενή, σε ένα κέις µη πραγµατικότητας ή σε ένα άτοµο που βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αυτό βέβαια αποτελεί είδηση, αλλάζει όµως και αρκετά πράγµατα».

Όσον αφορά τι σήµαινε αυτό για την επίτευξη της κατάστασης του Κλήαρ σε ευρεία κλίµακα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ τόνισε ότι περισσότερο από το 50% των αποτελεσµάτων αυτών εξαρτιόταν από την ικανότητα του ώντιτορ. Κι αυτό ήταν ακόµα περισσότερο αλήθεια ειδικά για την περίπτωση των CCH, όπου η ίδια η δύναµη των πρόσες είχε δηµιουργήσει µια νέα πρόκληση: έθετε σε σκληρή δοκιµασία την αντοχή και τις ικανότητες ενός ώντιτορ. Στην ουσία, ανακάλυψε ότι η αποτελεσµατικότητα των CCH εξαρτιόταν σε πολύ µεγάλο βαθµό από την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κέις του ώντιτορ και από το τονικό του επίπεδο. Και µάλιστα, η αποτελεσµατικότητα των CCH απαιτούσε έναν ώντιτορ σε Τόνο 40. Εξαιτίας αυτού υπήρχε προφανώς ένα ανυπέρβλητο εµπόδιο: Για να επιτευχθεί ο Τόνος 40, θα έπρεπε κανείς να προσβλέπει µόνο σε Κλήαρ και Λειτουργικούς Θήταν. Και µε την αναγκαιότητα που υπήρχε για χιλιάδες ώντιτορ –εδώ και τώρα– προκειµένου να ξεκινήσει το κλήαρινγκ σε πλανητικό επίπεδο, ο χρόνος δεν επέτρεπε ο κάθε ώντιτορ να γίνει Κλήαρ πριν διατρέξει σε άλλους αυτά τα πρόσες.

Παρ’ όλα αυτά, εφόσον έτσι είχαν τα πράγµατα, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ βρήκε τη λύση και ανακοίνωσε την ανακάλυψη αυτή στο Συνέδριο για την Ελευθερία, το οποίο ονοµάστηκε έτσι τόσο γιατί η έναρξή του έγινε ανήµερα της Ηµέρας Ανεξαρτησίας της Αµερικής, στις 4 Ιουλίου του 1957, όσο και γιατί σήµανε την ανακοίνωση νέων τεχνολογιών προκειµένου να ελευθερωθεί κάθε ανθρώπινο ον πάνω στη Γη. Κι ενώ το Συνέδριο αυτό ανέδειξε µια διδακτική –και αξέχαστη– επίδειξη εκπαιδευτικών ασκήσεων και Ανώτερης Διδασκαλίας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ επρόκειτο να δοκιµάσει την πλήρη αποτελεσµατικότητα αυτών των νέων τεχνικών στην εκπαίδευση των ώντιτορ στο 18ο Αµερικανικό Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας.

Το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας ξεκίνησε στις 8 Ιουλίου του 1957, σε ένα ωραιότατο τετραώροφο κτήριο στη γωνία των οδών R & 19th Street NW, στη Ουάσιγκτον. Η αίθουσα πληµµύριζε από τις φωνές περισσότερων από 65 ώντιτορ που είχαν έρθει ακόµα και από τη Νότια Αφρική και τη Νέα Ζηλανδία –και ολόκληρη την Αµερική– οι οποίοι περίµεναν την εµφάνιση του Λ. Ρον Χάμπαρντ στο βήµα για την πρώτη διάλεξη. Μπαίνοντας κατευθείαν στο θέµα, ξεκίνησε µε µια αθάνατη διάλεξη που κατόπιν συµπεριλήφθηκε στη σειρά των Κλασικών: «Η Σαηεντολογία και η Αποτελεσµατική Γνώση», στην οποία διευκρίνισε µια θεµελιώδη διαφορά ανάµεσα στη «λαµπρή χώρα των θαυµάτων» σε σχέση µε τις προηγούµενες µελέτες σχετικά µε τη διάνοια και το πνεύµα και σε όλα όσα εκπροσωπεί η Σαηεντολογία:

«Όλα σχεδόν τα δεδοµένα µας έχουν στέρεες βάσεις, γιατί είναι προϊόν παρατήρησης.

»Η ικανότητά σας να γνωρίζετε ένα θέµα, στηρίζετε στην ικανότητά σας να παρατηρείτε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο».

Κι έπειτα, στην ίδια διάλεξη, όρισε την πορεία των επόµενων έξι εβδοµάδων δίνοντάς της ο ίδιος κατεύθυνση, µε την πιο διαφωτιστική συµβουλή που µπορεί να δώσει ένας προγυµναστής σε ένα µαθητή:

«“Κάν’ το!” “Αντιµετώπισέ το!”».

Και προκειµένου να καθιερώσει το πρότυπο εκπαίδευσης των ώντιτορ, έθεσε ως ασφαλιστική δικλείδα το εξής: «Το µοναδικό λάθος που µπορεί να κάνει ένας Εκπαιδευτής της Σαηεντολογίας είναι να είναι µαλακός».

Γι’ αυτό το λόγο διεξήχθη το 18ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας. Ωστόσο, εκείνοι οι µαθητές ίσως να µην είχαν καταλάβει ότι αυτό στο οποίο ήταν στην πραγµατικότητα πρωτοπόροι υπό την καθοδήγηση του Λ. Ρον Χάμπαρντ ήταν το υπόβαθρο της µελλοντικής εκπαίδευσης των ώντιτορ. Γιατί όλα όσα έµαθαν και εφάρµοσαν εκεί, ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος των Επαγγελµατικών Εκπαιδευτικών Ασκήσεων που γνωρίζουν και χρησιµοποιούν σήµερα οι ώντιτορ, από το Σίδνεϊ έως το Μαϊάµι και τη Βουδαπέστη.

Γι’ αυτό το σκοπό έδωσε διαλέξεις και εξάσκησε εκείνους τους ώντιτορ σε µια σειρά άλλων σχετικών ανακαλύψεων, σηµαντικών εξελίξεων και δεξιοτήτων:

  • Η Θεωρία του Ώντιτινγκ – πώς ο ώντιτορ µαζί µε τον πρηκλήαρ είναι πιο δυνατοί από το περιεχόµενο των εγγράµµων της µπανκ του πρηκλήαρ·
  • Επίπεδο Αναγκαιότητας – ο ορισµός και η λεπτοµερής περιγραφή, καθώς και η εφαρµογή του στο χειρισµό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·
  • Η Ανατοµία του Ύπνου – η διαφορά µεταξύ ύπνου και άνατεν και η θεραπεία για την αϋπνία·
  • Τα Στιλ του Ώντιτινγκ – η περιγραφή και η χρήση του Άτυπου Ώντιτινγκ, του Τυπικού Ώντιτινγκ και του Ώντιτινγκ σε Τόνο 40·
  • Η Κλίµακα του Αποτελέσµατος – η σχέση της Κλίµακας του Αποτελέσµατος µε τα διάφορα επίπεδα του τόνου και την Κλίµακα της Χέβινγκνες, και ο χειρισµός κάποιου ο οποίος έχει κολλήσει στο «Έχω»·
  • Δείκτης Νοηµοσύνης – οι παράγοντες που συντελούν στο χειρισµό του Δείκτη Νοηµοσύνης και η χρησιµότητα διεξαγωγής των τεστ·
  • Οµάδες – οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο χειρισµού ατόµων και οµάδων καθώς και βοήθειας προς τους ώντιτορ στο πεδίο προκειµένου να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους σε τοπικό επίπεδο.

Τέλος, όσον αφορά τη σύνοψη όλων όσων επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των ιστορικών αυτών έξι εβδοµάδων, παρατίθεται το παρακάτω απόσπασµα από το κείµενο «Το Έπος του 18ου ACC», που εκδόθηκε στο περιοδικό Ικανότητα, το Σεπτέµβριο του 1957:

«Όπως κάθε µαθητής µπορεί να σας πει, έχουµε τελειοποιηµένα εκπαιδευτικά πρότυπα. Σήµερα γνωρίζουµε να εκπαιδεύουµε µε τρόπο που δε γνωρίζαµε ποτέ στο παρελθόν.

»Η τέχνη της εκπαίδευσης συνίσταται στο να διατηρεί κανείς τη βούλησή του ενώ µεταδίδει το θέµα. Τώρα πλέον είµαστε σε θέση να κάνουµε ακριβώς αυτό – και µάλιστα να αυξήσουµε τη βούληση.

»Καθώς οι παλιές σχολές της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής και της ιεροσύνης φθίνουν και οι καινούργιες ικανότητές µας εδραιώνονται, ο κόσµος αλλάζει. Σταθερά και ήρεµα καταλαµβάνουµε όλο και περισσότερο από το χώρο που κάποτε ανήκε “κατ’ εξοχήν” στους κυνηγούς κεφαλών και τους ταριχευτές εγκεφάλων.

»Ο λόγος για τον οποίο µπορούµε να το κάνουµε αυτό είναι ο σηµερινός λαµπρός Διπλωµατούχος Ώντιτορ Χάµπαρντ και ο έµπειρος απόφοιτος του Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας».

Και ενώ ήταν αλήθεια ότι η εκπαίδευση των ώντιτορ δε θα ήταν ποτέ πια η ίδια, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ήδη προχωρούσε στην επόµενη σπουδαία φάση της έρευνας, αυτή τη φορά µε σκοπό να φέρει τη Σαηεντολογία πολύ κοντά στον κόσµο µε ένα δεδοµένο ρυθµιστικού χαρακτήρα που από τώρα και στο εξής θα καθοδηγούσε το κλήαρινγκ σε πλανητικό επίπεδο.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας