Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

6ο ACC στο Λονδίνο

6ο ACC στο Λονδίνο

6ο ACC στο Λονδίνο

Τα εργαλεία τώρα υπήρχαν για να κάνουν οι ώντιτορ Κλήαρ σε συνεχή βάση. Αν και, από άποψη χρόνου και μόνο, ήταν απαγορευτική η εκπαίδευση αρκετών επαγγελματιών ώντιτορ ώστε να γίνει Κλήαρ ο κάθε ένας ατομικά και έτσι να επιτευχθεί ένας πλανήτης Κλήαρ, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε ήδη βρει τη λύση: Χαλιναγωγημένο Ώντιτινγκ. Καθένας μπορεί να παραδώσει το παράγγελμα του ώντιτινγκ, υπό την προϋπόθεση ότι ένας επαγγελματίας ώντιτορ ξεκινά, ολοκληρώνει και φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε συνεδρία. Και έτσι, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ προγραμμάτισε το 6ο ACC στο Λονδίνο για να διδάξει αυτό που αποκάλεσε την πλέον πρόσφατη και πλέον ριζική εξέλιξη στη Σαηεντολογία. Κι αυτό που παρουσίασε δεν ήταν παρά η ίδια η μεθοδολογία για να κάνετε ένα πλανήτη Κλήαρ, από το πώς να ξεκινήσετε συνεργατικό ώντιτινγκ μέχρι τα σημεία εισόδου στο κέις και τα ασέσμεντ και από τις διαδικασίες ώντιτινγκ μέχρι τις γραμμές διοίκησης. Κατά τη λεπτομερή ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας τόνισε το μέγεθος της: «Το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάμπαρντ με Συνεργατικό Ώντιτινγκ είναι αυτό που είναι. Και το µόνο πράγµα που θα έπρεπε να προστεθεί σ’ αυτό είναι ζωντάνια σε απίστευτη έκταση, ικανότητα να αντέχει κανείς τις φοβερές συγχύσεις που θα ξεσπάσουν και να το συνεχίσει και να το φέρνει σε πέρας». Και με μια θεμελιώδη ανακάλυψη που ανακοινώθηκε κατά το Συνέδριο για το Θήτα Κλήαρ ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανακοίνωσε τα ακριβή πρόσες για το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάμπαρντ με Συνεργατικό Ώντιτινγκ παρέχοντας έτσι την τεχνολογία για τη διάσωση του πλανήτη.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€190
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 15

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 6ο ACC στο Λονδίνο

Εδώ είναι, λοιπόν, µια ευκαιρία να βελτιώσουµε τη Γη –για να το πω συγκρατηµένα– και να τη βάλουµε στο δρόµο για το Κλήαρ. Αυτό που θα το κάνει να γίνει είναι το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάµπαρντ µε Συνεργατικό Ώντιτινγκ. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Ήταν 12 Μαΐου του 1959. Στην Ακαδηµία της Σαηεντολογίας στην οδό Φιτζρόι 37 στο Λονδίνο, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ετοιµαζόταν να παραδώσει σε επαγγελµατίες ώντιτορ το τελικό Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας στο θέµα του πώς να διεξάγεις το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάµπαρντ µε Συνεργατικό Ώντιτινγκ.

Για να γίνει κατανοητή η πλήρης σηµασία του τι επρόκειτο να αποκαλυφθεί, υπάρχει µια ιστορία που ξεκίνησε σε µια διαφορετική ηµεροµηνία, την 9η Μαΐου 1950 και έχει σχέση µε την έκδοση του βιβλίου Διανοητική: Η Σύγχρονη Επιστήµη της Πνευµατικής Υγείας. Δεδοµένου ότι ο Ρον ήταν πάντα ικανός να δηµιουργεί Κλήαρ χρησιµοποιώντας τεχνικές του Βιβλίου Ένα –όντως δηµιουργούσε Κλήαρ από το 1947– παρατήρησε ότι τα αποτελέσµατα που επιτύγχαναν οι άλλοι ώντιτορ δεν ήταν αντίστοιχα µε αυτά που δηµιουργούσε εκείνος.

Έτσι, παρά τα αξιοσηµείωτα κέρδη που οι άλλοι ώντιτορ εκτός του Ρον µπορούσαν να επιτύχουν για τους πρηκλήαρ, αυτό δεν ήταν αρκετό. Γιατί ο στόχος ήταν, και πάντα θα είναι, το κλήαρινγκ ολόκληρου του πλανήτη. Συνεπώς, για τα εννιά χρόνια που προηγήθηκαν, ο Ρον, ακολουθώντας ένα µονοπάτι εντατικής έρευνας είχε αναλάβει να επιτύχει δύο συγκεκριµένους στόχους:

1. Πρόσες που θα προσέγγιζαν µε τον πιο απλό τρόπο το επίπεδο κάθε κέις, και

2. Με µια ακόµα µεγαλύτερη εστίαση, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών για να µεταδώσει τις απαραίτητες ικανότητες έτσι ώστε και οι άλλοι ώντιτορ εκτός του Λ. Ρον Χάμπαρντ να µπορούν να δηµιουργήσουν Κλήαρ.

Ήταν µια πορεία έρευνας που είχε αποφέρει ένα πλούτο τεχνολογίας, που σήµερα θεωρείται βασική –Στρεϊτγουάιρ· Σκέψη, Συναίσθηµα και Προσπάθεια· Μαύρο και Άσπρο· Στάνταρ Λειτουργική Διαδικασία· Εντατική Διαδικασία· Έξι Επίπεδα Πρόσεσινγκ και CCH, για να ονοµάσουµε µόνο κάποια από τα ορόσηµα– και όλα οδηγούν στην ανάπτυξη της Διαδικασίας Επίτευξης Κλήαρ, που ο Ρον παρουσίασε στις αρχές του 1958. Μια κωδικοποίηση των πρόσες που είχε βρει ότι ήταν πιο λειτουργικά στα χέρια των ώντιτορ, η Διαδικασία για Κλήαρ περιείχε µια ακριβή σειρά βηµάτων για να επιτύχεις την κατάσταση του Κλήαρ. Και όταν –κατά την εφαρµογή της από ένα ευρύ φάσµα ώντιτορ– έβγαιναν ο ένας Κλήαρ µετά τον άλλο, είχε γραφτεί κυριολεκτικά ιστορία. Με περαιτέρω βελτίωση και την ανάπτυξη πρόσθετων διαδικασιών για κλήαρινγκ, όχι µόνο είχε τώρα ο Ρον τα εργαλεία µέσω των οποίων οι ώντιτορ µπορούσαν να επιλύσουν κάθε κέις, αλλά, πάνω από όλα, είχε τις τεχνικές µε τις οποίες µπορούσαν να εκπαιδευτούν ώστε να εφαρµόσουν µε στάνταρ τρόπο αυτές τις διαδικασίες για να δηµιουργήσουν Κλήαρ – και να το κάνουν αυτό καθηµερινά.

Μέχρι στιγµής, έχοντας φτάσει στο απόγειο της τεχνικής εφαρµογής, παρέµενε ακόµα ένα φαινοµενικά ανυπέρβλητο εµπόδιο. Συγκεκριµένα, ο χρόνος από µόνος του ήταν εµπόδιο στο να γίνει κλήαρ ένας πληθυσµός δισεκατοµµυρίων εκπαιδεύοντας αρκετούς επαγγελµατίες ώντιτορ να παραδίδουν ώντιτινγκ ατομικά σε κάθε πρηκλήαρ πάνω στη Γη. Και έτσι, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αµέσως ξεκίνησε για την επόµενη αποστολή του –και σε άμεση συµφωνία µε αυτό που πάντα ήταν ο στόχος– το κλήαρινγκ του πλανήτη.

Γιατί στην πραγµατικότητα, το απόλυτα ίδιο µονοπάτι έρευνας και ανάπτυξης που είχε επιταχύνει την ικανότητα των άλλων ώντιτορ να επιτυγχάνουν το ατοµικό κλήαρινγκ είχε επίσης αποφέρει την εξέλιξη που έκανε το ευρύ κλήαρινγκ δυνατό. Συγκεκριµένα, το Χαλιναγωγηµένο Ώντιτινγκ – ένα πραγµατικό σεμινάριο για τη συµπεριφορά του ώντιτορ σχεδιασµένο να µεγιστοποιεί τα κέρδη του πρηκλήαρ:

«Αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σηµαντικό είδος ώντιτινγκ και είναι κάτι που συνεπάγεται στην πραγµατικότητα την ευρεία διάδοση της Σαηεντολογίας απεριόριστα. Είναι µια τεράστια ανακάλυψη, αυτό το Χαλιναγωγηµένο Ώντιτινγκ».

Διότι τώρα οποιοδήποτε νέο άτοµο µετά από µια στοιχειώδη εκπαίδευση, θα µπορούσε να καθίσει µαζί µε ένα άλλο εξίσου νέο άτοµο και να δώσει την εντολή του ώντιτινγκ – όλα υπό την εποπτεία ενός και µόνο επαγγελµατία ώντιτορ ο οποίος ξεκινά και ολοκληρώνει µε υπευθυνότητα κάθε µία από αυτές τις συνεδρίες. Έτσι όταν µιλούσε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ για το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάµπαρντ µε Συνεργατικό Ώντιτινγκ µιλούσε κυριολεκτικά για το κλήαρινγκ εκατοµµυρίων:

«Τώρα, αν ξεκινούσατε και δίνατε ώντιτινγκ σε είκοσι άτοµα µε αυτό τον τρόπο και έπειτα αυτοί έκαναν άλλους ανθρώπους να ενδιαφερθούν και εκπαιδεύατε κάποιους από αυτούς, ή ας πούµε οι µισοί από αυτούς τελικά κατέληγαν να δίνουν ώντιτινγκ σε είκοσι ανθρώπους, ακόµα και σ’ αυτή την πολύ περιορισµένη κλίµακα θα βλέπατε ότι θα είχαμε µια πολύ ωραία αριθµητική πρόοδο. Και αυτό είναι που καταφέρνουµε µε το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάµπαρντ µε Συνεργατικό Ώντιτινγκ».

Και έτσι, προγραµµάτισε το 6ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας στο Λονδίνο για να καθοδηγήσει εκπαιδευµένους ώντιτορ σε αυτό που περιέγραψε ως την πιο καινούργια και σαρωτική ανακάλυψη στη Σαηεντολογία. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρέθεσε τα πάντα, από το πώς να στήσεις ένα συνεργατικό ώντιτινγκ, ως την είσοδο στο κέις και τα ασέσµεντ και από το να καθορίσεις ποιο πρόσες να διατρέξεις, έως την εγκαθίδρυση των διαχειριστικών γραµµών για µια αναµενόµενη κοσµοπληµµύρα από πρηκλήαρ.

  • ARC Στρεϊτγουάιρ – το πιο θεµελιώδες πρόσες για να δηµιουργήσεις έναν Ριλίζ·
  • Επικοινωνία – ως ο κοινός παρονοµαστής της ύλης, της ενέργειας, του χώρου, του χρόνου, των µορφών ζωής και της συνεχούς ύπαρξης·
  • Πρόσες Επικοινωνίας – η εφαρµογή τους στο κλήαρινγκ·
  • Μπίινγκνες – η σχέση της µε την επικοινωνία·
  • Έµµονες Ιδέες και Έµµονα Ποστιουλέιτ – τι είναι και πώς τα αποφορτίζει το ώντιτινγκ·
  • Θήτα Κλήαρ – ο πρακτικός ορισµός του και διαδικασίες·
  • Λειτουργικός Θήταν – η πρώτη φόρµουλα για ΟΤ και η σχέση της µε τον Θήτα Κλήαρ·
  • Τρίτο Δυναµικό – όταν ξεκινάς να φέρνεις τάξη στο Πρώτο Δυναµικό είναι επίσης απαραίτητο να φέρεις τάξη στο Τρίτο Δυναµικό.

Εδώ, λοιπόν, είναι το ACC όπου ο Ρον παρείχε τα µέσα για το πώς ένας µόνο εκπαιδευµένος ώντιτορ θα µπορούσε να δώσει ώντιτινγκ σε εκατοντάδες ή ακόµη χιλιάδες πρηκλήαρ. Ή, προκειµένου για την επίτευξη αυτού του πολυπόθητου στόχου, εδώ είναι η τεχνολογία και η διαχειριστική τεχνογνωσία για να µπορέσει κανείς να σώσει τα δισεκατοµµύρια του πλανήτη και να τα οδηγήσει στην απόλυτη ελευθερία. Γιατί όπως έγραψε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ:

«Από τη στιγµή που το Μαθητευόμενος Σαηεντολόγος Χάµπαρντ µε Συνεργατικό Ώντιτινγκ εκτελείται σωστά έχει ξεκινήσει το σχέδιο για µια έναν "Πλανήτη Κλήαρ”».

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας