Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

7ο Αµερικανικό ACC

7ο Αµερικανικό ACC

7ο Αµερικανικό ACC

Εντοπίζοντας κάθε εκπαιδευτική άσκηση και πρόσες που θεωρούσε πιο αποτελεσματικά στα χέρια των ώντιτορ, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ τα ενστάλαξε μέσω της Εντατικής Διαδικασίας – μιας μοναδικής διαδικασίας πρόσεσινγκ με την οποία ο πρηκλήαρ μπορεί να επιτύχει την εξωτερίκευση και να ασκήσει τις ικανότητές του ως θήταν ανεξάρτητα από το σώμα. Ο τελικός στόχος και πολύ πιο πάνω από την αυτοβουλία, είναι «η προθυµία να είναι κανείς αιτία ή αποτέλεσµα, σηµείο-πηγής, σηµείο-λήψης, προθυµία να είναι κανείς οτιδήποτε, να είναι αιτία για οτιδήποτε, να είναι αποτέλεσµα οποιουδήποτε πράγµατος, προθυµία να ανέχεται οποιαδήποτε απόσταση, να ανέχεται τη µάζα ή την έλλειψή της και να ανέχεται όλη την υπόθεση της συνειδητής γνώσης». Με έμφαση στην αύξηση της ικανότητας η Σαηεντολογία είχε φτάσει σε ένα νέο επίπεδο. Στη βάση της Εντατικής Διαδικασίας ήταν τα Αξιώματα της Σαηεντολογίας και συγκεκριμένα η σπουδαιότητα και η δύναμη της επικοινωνίας. Εδώ υπάρχει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο τεχνολογίας για την επίλυση του κέις, περιλαμβανομένης και της σχέσης της Φόρμουλας Επικοινωνίας κατά την εξωτερίκευση και των Πρόσες Επικοινωνίας για την αύξηση των ικανοτήτων του εξωτερικευμένου θήταν. Και πριν τελειώσει το 7ο Αμερικανικό ACC, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ όχι μόνο επέκτεινε την Εντατική Διαδικασία αλλά έγραψε και το Εγχειρίδιο του Ώντιτορ, το οποίο δημοσιεύθηκε αργότερα με τίτλο Η Δημιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας. Εδώ, εποµένως βρίσκεται η ίδια η ουσία της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€450
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 74

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 7ο Αµερικανικό ACC

Η βελτίωση της επικοινωνίας είναι ο βασικός άξονας όλου του ώντιτινγκ. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Επί εννέα γεµάτους µήνες, δίνοντας έξι Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ τροποποιούσε και τελειοποιούσε τις διαδικασίες και τα πρόσες της Σαηεντολογίας µε σκοπό να κάνει εφικτή την εφαρµογή τους από κάθε ώντιτορ. Παρ’ όλ’ αυτά, αυτή η δήλωση από µόνη της δε µεταδίδει την πλήρη σηµασία του τι διαδραµατιζόταν κατά τη διάρκεια εκείνου του εντατικού προγράµµατος που ήταν γεµάτο από διαλέξεις, εξάσκηση, και ώντιτινγκ, µέσα στις αίθουσες µελέτης στο Φίνιξ. Γιατί καθώς ερχόταν η µια επαναστατική ανακάλυψη µετά την άλλη, έχοντας η καθεµιά τη δική της σηµασία και βαρύτητα, οι περίπου εκατό ώντιτορ που είχαν επιλεγεί για να λάβουν αυτή την προχωρηµένη εκπαίδευση, συνειδητοποίησαν ότι συµµετείχαν σε κάτι που πράγµατι έγραφε ιστορία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό ήταν η επίτευξη του σκοπού της θρησκείας που εκφράζεται σ’ ολόκληρη τη γραπτή ιστορία της Ανθρωπότητας, η απελευθέρωση της ψυχής µέσω της γνώσης.

Έτσι, όταν ο Λ. Ρον Χάμπαρντ κήρυξε την έναρξη του 7ου Αµερικανικού Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας, στις 23 Ιουνίου 1954, µπροστά σε µια επίλεκτη οµάδα ώντιτορ, στην οδό Νορθ Θερντ 616 στο Φίνιξ, ο ενθουσιασµός είχε φτάσει στο αποκορύφωµα. Και υπήρχε σηµαντικός λόγος γι’ αυτό. Γιατί έχοντας τα οφέλη όλων όσων έγιναν γνωστά από την έναρξη του πρώτου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας τον Οκτώβριο του 1953, ο Ρον τώρα αποµόνωσε κάθε άσκηση και πρόσες που είχε αποδειχτεί ότι ήταν το πλέον αποτελεσµατικό στα χέρια των ώντιτορ και όχι µόνο στα δικά του χέρια, και τα διύλισε φτιάχνοντας µια συγκεκριµένη διαδικασία του πρόσεσινγκ. Ονοµάστηκε Εντατική Διαδικασία, και ήταν ένα πρόγραµµα που αποτελούνταν από απλά βήµατα, τα οποία, ένας πρηκλήαρ µπορούσε να επιτύχει την εξωτερίκευση και να εξασκήσει τις ικανότητές του – ως θήταν, ανεξάρτητα από το σώµα.

«Μ’ αυτήν (την Εντατική Διαδικασία) έχουµε φύγει από τη σφαίρα της αυτοβουλίας ως τελικό µας στόχο. Δεν είναι αυτός ο τελικός µας στόχος. Ο τελικός µας στόχος είναι η προθυµία να είναι κανείς αιτία ή αποτέλεσµα, σηµείο-πηγής, σηµείο-λήψης, προθυµία να είναι κανείς οτιδήποτε, να είναι αιτία για οτιδήποτε, να είναι αποτέλεσµα οποιουδήποτε πράγµατος, προθυµία να ανέχεται οποιαδήποτε απόσταση, να ανέχεται τη µάζα ή την έλλειψή της και να ανέχεται όλη την υπόθεση της συνειδητής γνώσης, της κατανόησης, και ούτω καθεξής».

Εκτός από τα προφανή οφέλη που είχε µια διαδικασία, η οποία θα µπορούσε να εφαρµοστεί από τον οποιονδήποτε ώντιτορ –παρέχοντας κυριολεκτικά µια λίστα ελέγχου από βήµατα που προσεγγίζουν το επίπεδο του κάθε κέις και κατόπιν το ανεβάζουν προς τα πάνω µέχρι την πλήρη εξωτερίκευση– υπήρχε και µια ολοκληρωτική αλλαγή στην προσέγγιση. Αντί να επικεντρώνεται στην εξάλειψη της ανικανότητας, η έµφαση δόθηκε στην αύξηση της ικανότητας, µε την οποία στη συνέχεια χειριζόταν την ανικανότητα µε µεγάλη ευκολία.

Στην πραγµατικότητα, εδώ είχαµε ένα ολοκαίνουργιο επίπεδο όχι µόνο στο ώντιτινγκ, αλλά και σε ολόκληρη τη Σαηεντολογία. Γιατί πίσω από την Εντατική Διαδικασία και τα καινούργια αυτά πρόσες, βρίσκονταν τα ίδια τα Αξιώµατα της Σαηεντολογίας. Και στην πραγµατικότητα, τα ίδια τα πρόσες βγήκαν µέσα από εκείνα τα Αξιώµατα και, ειδικότερα µέσα από τη µοναδική αξία και δύναµη της Επικοινωνίας.Καθώς περιέγραψε αργότερα ο Ρον, αυτή ήταν μια από τις µεγαλύτερες ανακαλύψεις της Σαηεντολογίας. Και σ’ εκείνους τους ώντιτορ του 7ου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας, απέφερε µια πληθώρα διαδικασιών για την επίλυση των κέις:

  • Θεωρήσεις – το πώς αυτές είναι ανώτερες από τους µηχανισµούς του χώρου, της ενέργειας και του χρόνου·
  • Η Φόρµουλα της Επικοινωνίας – πώς σχετίζεται µε την εξωτερίκευση·
  • Αµφίδροµη Επικοινωνία – πώς αυτή καθοδηγεί το κέις και καθιστά ικανό τον πρηκλήαρ να κάνει Αζ-ιζ οποιαδήποτε κατάσταση·
  • Πρόσες Επικοινωνίας – πώς χρησιµοποιούνται για να ασκήσουν και να αυξήσουν τις ικανότητες ενός εξωτερικευµένου θήταν·
  • Η Ανατοµία του Μυστηρίου – πώς η επικοινωνία λειτουργεί ώστε να το επιλύει·
  • Φτιάχνω και Σπάζω – ο τρόπος για να σπάσουν οι γραµµές επικοινωνίας του θήταν µε το σώµα έτσι ώστε να µπορεί να λειτουργεί έξω απ’ το σώµα·
  • Στρεϊτγουάιρ – Στρεϊτγουάιρ του ARC, Στρεϊτγουάιρ Παρόντα Χρόνου, Στρεϊτγουάιρ Σηµείου Άποψης και Στάνταρ Λειτουργική Διαδικασία 8-D µε Στρεϊτγουάιρ, περιλαµβάνοντας το πώς το Στρεϊτγουάιρ καθιστά ένα άτοµο ικανό να απλώσει µια γραµµή επικοινωνίας από την Αιτία ως στο Αποτέλεσµα.

Και µ’ αυτό ο Ρον πέτυχε ακριβώς ό,τι είχε βάλει στόχο να πετύχει κατά το ξεκίνηµα του 7ου ACC:

«Ο στόχος µας, λοιπόν, δεν είναι να συσσωρεύσουµε µια µεγάλη ποσότητα δεδοµένων. Ο στόχος µας είναι να βρούµε πώς βγαίνουν τα δεδοµένα. Ο στόχος µας δεν είναι να θυµόµαστε ένα σωρό πράγµατα, αλλά να δούµε πώς είναι φτιαγµένη η µνήµη. Ο στόχος µας δεν είναι να βγούµε έξω και να αγαπήσουµε και να αγκαλιάσουµε ολόκληρο τον κόσµο, αλλά να δούµε το πώς φτιάχνεται η αγάπη. Όχι απαραίτητα να επικοινωνήσουµε µε το κάθετι πάνω στη Γη και σ’ αυτό το σύµπαν, αλλά να ανακαλύψουµε πώς είναι φτιαγµένη η επικοινωνία.

»Και έχοντας ανακαλύψει πώς όλα αυτά τα πράγµατα είναι φτιαγµένα, να µην είµαστε λιπόψυχοι σαν το φιλόσοφο που του αρκείται να γράφει πράγµατα γύρω από τη ζωή αλλά ποτέ δε δείχνει το απαραίτητο θάρρος να τη ζήσει. Έχοντας µάθει πώς να φτιάχνουµε όλα αυτά τα πράγµατα, µετά να πάµε και να τα κάνουµε».

Ως απόρροια της επίτευξης αυτών των στόχων, και πριν ακόµα από τη λήξη του 7ου ACC, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ όχι µόνο είχε επεκτείνει την Εντατική Διαδικασία, αλλά επίσης έγραψε και ένα βιβλίο τόσο ευρύ στην εφαρµογή του που έφερε τον τίτλο Το Εγχειρίδιο του Ώντιτορ. Αργότερα έγινε γνωστό µε τον τίτλο Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας και αποτελεί την ευρύτερη περιγραφή της ίδιας της Σαηεντολογίας, από το 1954 µέχρι σήµερα. Κατόπιν, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ συνέχισε µε στόχο να εξασφαλίσει την εφαρµογή του βιβλίου από όλους τους Σαηεντολόγους, δίνοντας µια σειρά από διαλέξεις ειδικά προσαρμοσμένες ώστε να συνοδεύουν το βιβλίο. Από την ιστορία και την κληρονοµιά της Σαηεντολογίας ως θρησκεία, µέχρι την εφαρµογή των Αξιωµάτων στο ώντιτινγκ, και από τις Τέσσερις Καταστάσεις Ύπαρξης, µέχρι τα Δυναµικά και τον Λειτουργικό Θήταν – κάθε µια τους είχε τεράστια σηµασία κι έµειναν γνωστές για πάντα µε το όνοµα οι Διαλέξεις στο Φίνιξ.

Εδώ, εποµένως βρίσκεται η ίδια η ουσία της θρησκείας της Σαηεντολογίας.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας