Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

8ο Αμερικανικό ACC

8ο Αμερικανικό ACC

8ο Αμερικανικό ACC

Από την έναρξη των Προχωρημένων Μαθημάτων Πρακτικής Διδασκαλίας ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυσσε διαδικασίες που θα μπορούσαν να διδαχθούν και οι ώντιτορ θα μπορούσαν να εφαρμόσουν. Συνεπώς, «τώρα, γνωρίζουµε πώς και τι να διδάξουµε για να δηµιουργήσουµε ώντιτορ». Έτσι, το 8ο ACC ξεκίνησε με ηχογραφημένες διαλέξεις από προηγούμενα ACC, που περιλάμβαναν τις βασικές αρχές και συνόδευαν τη μελέτη της Δημιουργίας της Ανθρώπινης Ικανότητας. Και με τις 26 διαλέξεις που έδωσε στη συνέχεια ο Λ. Ρον Χάμπαρντ γι’ αυτό το ACC εξασφάλισε ότι κάθε ώντιτορ γνώριζε άριστα αυτά τα δεδοµένα. Συγκεκριμένα, την Πορεία 1 και την Πορεία 2 της Εντατικής Διαδικασίας –που επιτρέπει σε κάθε πρηκλήαρ να λειτουργεί εξωτερικευμένος– με τον Λ. Ρον Χάμπαρντ να δίνει έμφαση στη βεβαιότητα της εφαρμογής: «Η επιστήμη που σπουδάζετε αυτή τη στιγμή συνίσταται από την εμπειρία που θα αντιμετωπίσει η ζωή και από τη δράση της ζωής σε οποιοδήποτε σύμπαν. Αυτό περιλαµβάνει η Σαηεντολογία. Αυτό είναι το ευρύ πεδίο δράσης της Σαηεντολογίας: Είναι η εµπειρία που θα αντιµετωπίσει οποιαδήποτε ζωή σε οποιοδήποτε σύµπαν. Και αυτή περιέχεται µέσα στα πενήντα Αξιώµατα. Είναι αρκετά σηµαντικά Αξιώµατα και θα πρέπει να τα µελετήσετε πολύ προσεκτικά». Αυτό ακριβώς έκαναν κι εκείνοι οι ώντιτορ. Γιατί η δύναµη των διαδικασιών του ώντιτινγκ ήταν τόσο µεγάλη ώστε οι πρηκλήαρ στους οποίους εφαρµόζονταν ανέπτυσσαν αυτά τα Αξιώµατα της Σαηεντολογίας –την κατανόηση της ίδιας της ύπαρξης– από µόνοι τους.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€290
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 26

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 8ο Αμερικανικό ACC

Δεν παίζετε για τη δική σας ευχαρίστηση! Κάθε φορά που αρχίζετε να παίζετε για τη δική σας ευχαρίστηση ή να ζείτε για τη δική σας ευχαρίστηση έχετε πάψει να ζείτε.

Και επίσης, όλως περιέργως, έχετε πάψει να παίζετε. Επειδή εδώ υπάρχει κάτι άλλο που είναι εκπληκτικό: η ικανότητά σας είναι καλή στο βαθµό ακριβώς που πιστεύετε ότι µπορείτε να παράγετε ένα αποτέλεσµα και είναι καλή όσο µεγάλη είναι η απόσταση στην οποία πιστεύετε ότι µπορείτε να φτάσετε. Το αντιλαµβάνεστε αυτό; – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Είχε περάσει ακριβώς ένας χρόνος από την έναρξη του 1ου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας. Μετά την έκδοση του βιβλίου Εγχειρίδιο του Ώντιτορ στο 7ο ACC και την καθιέρωση ενός νέου προγράµµατος εκπαίδευσης των Επαγγελµατιών Ώντιτορ, υπήρχαν πλέον διαδικασίες µε τις οποίες οποιοσδήποτε καλά εκπαιδευµένος ώντιτορ µπορούσε να αποκαταστήσει σ’ ένα ον ικανότητες και ελευθερίες που έµοιαζαν µε όνειρο πριν τη Σαηεντολογία. Και το εξίσου σηµαντικό, ήταν ότι ο δρόµος τώρα ήταν ορθάνοιχτος για τη διάδοση και την εφαρµογή αυτών των ανακαλύψεων. Γιατί δεν υπάρχει καµία αµφιβολία για το πού είχε εστιάσει ο Λ. Ρον Χάμπαρντ την προσοχή του κατά τη διάρκεια εκείνων των δώδεκα µηνών. Όχι στην ανακάλυψη πρόσες που ήταν αποτελεσματικά –ακόμα και τα πρόσες που είχε βρει πριν από το 1950 ήταν απολύτως αποτελεσματικά στα χέρια του– αλλά σε πρόσες που, σύμφωνα με τα λόγια του θα μπορούσαν να διδαχθούν.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στις 4 Οκτωβρίου 1954, ξεκίνησε το 8ο Αµερικανικό Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας. Και για αυτό το ACC ο ίδιος δήλωσε:

«Η Όγδοη Μονάδα λαµβάνει διαφορετικού τύπου µεταχείριση. Τώρα γνωρίζουµε το πώς και το τι να διδάξουµε για να δηµιουργήσουµε ώντιτορ».

Οι µαθητές που πέρασαν το κατώφλι της αίθουσας µελέτης στην οδό Νορθ Θερντ 806 στο Φίνιξ, αµέσως κατάλαβαν τι σήµαινε αυτό γιατί ο Ρον αµέσως τους ενηµέρωσε ότι θα κάνουν το µάθηµα που είχε κανονική διάρκεια οκτώ εβδοµάδες, µέσα στις δύο πρώτες εβδοµάδες του καινούργιου ACC. Και σε αντίθεση µε το συνηθισµένο πρόγραµµα των ACC, αυτή η συµπυκνωµένη µελέτη των δύο εβδοµάδων θα αποτελούνταν από µαγνητοφωνηµένες διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Συγκεκριµένα, διαλέξεις που είχαν επιλεγεί από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ µέσα από την ευρεία γκάµα των Προχωρηµένων Μαθηµάτων Πρακτικής Διδασκαλίας (που κατόπιν θα αποτελούσαν το νέο Επαγγελµατικό Μάθηµα το οποίο θα εκδίδονταν µετέπειτα ως οι Διαλέξεις στο Φίνιξ). Αυτές περιλάµβαναν τα ζωτικά βασικά στοιχεία και τις ανακαλύψεις που πρέπει να συνοδεύουν τη µελέτη του Εγχειριδίου του Ώντιτορ.

Και όσον αφορά το Εγχειρίδιο, ήταν ένα κείµενο που είχε επεκταθεί σε τεράστιο βαθµό σε σχέση µε τα αρχικά 29 πρόσες. Οι μαθητές το αποκαλούσαν τρυφερά «Το Βιβλίο» και σύντομα δημοσιεύθηκε με τίτλο Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας. Κατά τη λήξη του µαθήµατος περιλάµβανε 70 πρόσες. Και μ’ αυτές τις 26 διαλέξεις ειδικά γι’ αυτό το ACC ο Ρον εξασφάλισε απολύτως ότι κάθε ώντιτορ γνώριζε άριστα αυτά τα δεδοµένα.

Συγκεκριµένα, η Πορεία 1 και η Πορεία 2 της Εντατικής Διαδικασίας, ήταν πρόσες που στόχευαν να καταστήσουν τον πρηκλήαρ ικανό να λειτουργεί εξωτερικευµένος. Όσοι δεν παρουσίαζαν ουσιαστικά καθόλου καθυστέρηση επικοινωνίας και µπορούσαν να εξωτερικευτούν εύκολα, πήγαιναν κατευθείαν στην Πορεία 1 και µετά έκαναν ολόκληρη την Πορεία 2 ενώ ήταν εξωτερικευµένοι. Οι πρηκλήαρ µε µεγάλη καθυστέρηση επικοινωνίας, έµπαιναν πρώτα στην Πορεία 2, µια σειρά από πρόσες που ήταν σχεδιασµένα να επιφέρουν εξωτερίκευση. Όταν ολοκληρωνόταν η Πορεία 2, εκείνοι οι πρηκλήαρ συνέχιζαν µε την Πορεία 1.

Δεδοµένης της έµφασης που δινόταν στην εφαρµογή, ήταν αναµενόµενο το γεγονός ότι το πρόγραµµα ήταν απαιτητικό. Μια µετέπειτα έκδοση της Εφηµερίδας της Σαηεντολογίας τον Οκτώβριο του 1954, έδωσε µια περιγραφή του 8ου ACC καθώς αυτό ξετυλιγόταν:

«Οι δραστηριότητες της ηµέρας ξεκινούν στις 8:00 π.µ. όπου οι µαθητές φτάνουν στη σχολή τρέχοντας και µε την ψυχή στο στόµα, ενώ κρατούν µια κούπα καφέ στο ένα χέρι και ένα ντόνατ στο άλλο. Σωριάζονται σε µια καρέκλα, έτοιµοι να ξεκινήσουν το πρόγραµµα της ηµέρας, το οποίο προβλέπει διάλειµμα για φαγητό στις 11:30 π.µ. και συνεχίζεται ξανά στις 12:30 µ.µ. µε περισσότερη διδασκαλία, ώντιτινγκ ή επιδείξεις. Στις 2:00 µ.µ. πηγαίνουν βιαστικά στην κύρια αίθουσα διαλέξεων, διανύοντας κάποια απόσταση, για ν’ ακούσουν τη διάλεξη του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Μετά τη διάλεξη ορµούν στο Σνάπι Γκριλ για καφέ – 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα ακριβώς. Μετά, συνεχίζουν µε το πρόγραµµα, το οποίο τελειώνει στις 5:30 µ.µ. και ξεκινά ξανά στις 7:00 µ.µ. µε µαγνητοφωνηµένες διαλέξεις µέχρι τις 10:00 µ.µ. οπότε και οι µαθητές επιστρέφουν σέρνοντας τα πόδια τους σπίτι....Μη γελιέστε, το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας είναι σκληρό, αλλά οι µαθητές είναι περήφανοι που συµµετέχουν σ’ αυτό».

Γιατί σε τελική ανάλυση, αυτό που δίδασκε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ σ’ εκείνους τους ώντιτορ του ACC ήταν η βεβαιότητα. Τους είπε λοιπόν:

«Η επιστήµη που µελετάτε αυτή τη στιγµή είναι η εµπειρία που αντιµετωπίζει η ζωή καθώς δρα πάνω σε οποιοδήποτε σύµπαν. Αυτό περιλαµβάνει η Σαηεντολογία. Αυτό είναι το ευρύ πεδίο δράσης της Σαηεντολογίας: Είναι η εµπειρία που θα αντιµετωπίσει οποιαδήποτε ζωή σε οποιοδήποτε σύµπαν. Και αυτή περιέχεται µέσα στα πενήντα Αξιώµατα. Είναι αρκετά σηµαντικά Αξιώµατα και θα πρέπει να τα µελετήσετε πολύ προσεκτικά». Αυτό ακριβώς έκαναν κι εκείνοι οι ώντιτορ. Γιατί η δύναµη των διαδικασιών του ώντιτινγκ ήταν τόσο µεγάλη που οι πρηκλήαρ στους οποίους εφαρµόζονταν ανέπτυσσαν αυτά τα Αξιώµατα της Σαηεντολογίας –την κατανόηση της ίδιας της ύπαρξης– από µόνοι τους.

Καθώς κάθε τι που διδασκόταν ξεπερνούσε κατά πολύ τα πεπερασµένα φυσικά όρια µιας αίθουσας µελέτης που βρισκόταν στο Φίνιξ της Αριζόνα, στα τέλη του 1954, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ στην πραγµατικότητα εντόπιζε και δίδασκε κάθε βασικό στοιχείο και σηµαντική ανακάλυψη που παρουσιάστηκε κατά την προηγούµενη χρονιά, περιλαµβάνοντας τα εξής:

  • Χρόνος – πώς το «Πρέπει να συµβεί ξανά» και το «Δεν πρέπει να συµβεί ξανά» είναι τα δύο ποστιουλέιτ που δηµιουργούν το χρόνο·
  • Ενδιαφέρον – πώς ακριβώς γεφυρώνει τις θεωρήσεις και τους µηχανισµούς·
  • Χέβινγκνες – γιατί δυσκολεύει η αποδυνάµωση των εγγράµµων όταν υπάρχει απώλεια χέβινγκνες·
  • Προβλήµατα – πώς ένα άτοµο εµφανίζει µια τροµερή όρεξη για προβλήµατα και κάνει τον εαυτό του «ενδιαφέροντα» δηµιουργώντας τα·
  • Τι Θα Έκανες Αν…;» – µια ολόκληρη περίοδος µε Ερωτήσεις και Απαντήσεις αφιερωµένες στο χειρισµό σεναρίων του ώντιτινγκ, όπως για παράδειγμα, τι κάνεις με µια ηλικιωµένη κυρία που έχει µια παράξενη ασθένεια όταν έχεις µονάχα µια ώρα για να της δώσεις ώντιτινγκ.

Αν και το πρόγραµµα ήταν εντατικό και η εκπαίδευση πιο αυστηρή από κάθε άλλη φορά, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ συνέχιζε µε αυτά τα παράλληλα προγράµµατά του να επεκτείνει τη Σαηεντολογία προς το κοινό. Ξεκινώντας από τον Οκτώβριο και συνεχίζοντας ακάθεκτος µέχρι τον επόµενο Μάιο, παρέδωσε µια τεράστια σειρά από διαλέξεις για το κοινό και συνεδρίες Οµαδικού Πρόσεσινγκ. Και κατά τη διάρκεια αυτών των διαλέξεων ήταν που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έκανε την κλασική του δήλωση για την υπευθυνότητα: «Το Λάθος Που Μπορείς να Κάνεις Είναι να Μην Κάνεις Τίποτα». Και ενώ η διαφήµιση από στόµα σε στόµα γι’ αυτές τις διαλέξεις ήταν τόσο µεγάλη που χρειάστηκαν κάµποσα επιπλέον κτήρια για να στεγάσουν την εξάπλωση, το 8ο ACC οδήγησε επίσης και σε κάτι που ήταν πολύ πιο µεγάλο από καινούργιες εγκαταστάσεις. Ήταν η ανακάλυψη που επρόκειτο να σηµατοδοτήσει το 9ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας, και την πλήρη ανακάλυψη και κωδικοποίηση του κρίσιµου παράγοντα που ενυπάρχει στο επιτυχηµένο ώντιτινγκ.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας