Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Η Διανοητική 55!

Η Διανοητική 55!

Η Διανοητική 55!

Με όλες τις μέχρι τώρα επαναστατικές ανακαλύψεις, ένας και μόνο παράγοντας εντοπίστηκε ως βασικός για την επιτυχία κάθε είδους ώντιτινγκ. Όπως είπε και ο Λ. Ρον Χάμπαρντ: «Η επικοινωνία είναι τόσο εξόχως σημαντική σήμερα στη Διανοητική και στη Σαηεντολογία (όσο ήταν πάντοτε σε ολόκληρη την τροχιά) που θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν κάνετε τον πρηκλήαρ να επικοινωνεί θα τον κάνετε καλά». Σε αυτό το βιβλίο περιέχεται η ακριβής αλλά προηγουμένως άγνωστη ανατομία και οι φόρμουλες για την τέλεια επικοινωνία. Η μαγεία του κύκλου της επικοινωνίας είναι το θεμέλιο του ώντιτινγκ και ο κύριος λόγος για τον οποίο το ώντιτινγκ λειτουργεί. Αυτές οι επαναστατικές ανακαλύψεις άνοιξαν νέους ορίζοντες εφαρμογής τέτοιας έκτασης, ώστε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ονόμασε το βιβλίο Διανοητική 55!, Βιβλίο Δύο της Διανοητικής.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€30
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: Ηχογραφημένο Βιβλίο σε CD (Χωρίς Περικοπές)
δίσκοι: 5

Διαφορετική Μορφοποίηση

Σκληρό Εξώφυλλο €35 Δείτε Περισσότερα

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Η Διανοητική 55!

Τι είναι Γνώση; Τι είναι Αλήθεια; Και τι είναι το Μυστικό; Αν γνωρίζατε τις απαντήσεις, θα καταλαβαίνατε τα πάντα.Ευτυχώς για σας, τα κρατάτε τώρα στα χέρια σας. Γιατί, έχοντας κωδικοποιήσει τα αξιώµατα και την πορεία προς την εξωτερίκευση και προς τον Λειτουργικό Θήταν, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ τα περιέλαβε όλα στο Εγχειρίδιο της Σαηεντολογίας για τον Ώντιτορ: Η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας.Μεταξύ αυτών των επαναστατικών ανακαλύψεων ξεχωρίζει η σηµασία ενός παράγοντα: της Επικοινωνίας.Σε αυτή τη λέξη περιέχεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, η «µαγική φόρµουλα» που οδηγεί όλους τους ανθρώπους στην απελευθέρωση και η οποία θέτει µια νέα κατεύθυνση για το ώντιτινγκ σε κάθε επίπεδο. Από αυτή και µόνο την άποψη, ο Ρον στράφηκε στο Βιβλίο Ένα και, µέσα στα πλαίσια των προβληµάτων µε τα οποία αυτό ασχολείται, εφάρµοσε τις πλέον προχωρηµένες ανακαλύψεις για την επίλυσή τους. Εδώ λοιπόν, περιέχεται ως συνδυασµένο σύνολο, τόσο το Βιβλίο Δύο της Διανοητικής όσο και το σηµαντικό επίτευγµα της Ενοποίησης της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας: το Πλήρες Εγχειρίδιο για την Επικοινωνία

  • Η πλήρης περιγραφή της Μονάδας Επίγνωσης της Επίγνωσης – η οποία αρχικά αποκαλύφθηκε στο Βιβλίο Ένα και τώρα παρουσιάζεται από την πλεονεκτική θέση που έχει κανείς όταν βλέπει τα πράγµατα απέξω
  • Η νέα προσέγγιση προς όλο το ώντιτινγκ και τη ζωή – η έµφαση στην αύξηση της ικανότητας παρά στην εξάλειψη της ανικανότητας
  • Η πληρέστερη περιγραφή του Τριγώνου του A-R-C που αποκαλύπτεται ως µαθηµατικός τύπος για τη λύση κάθε απορίας, οποιουδήποτε προβλήµατος και της ίδιας της ζωής
  • Το «Μυστικό» και η αποκάλυψή του – η αποκάλυψη της πηγής κάθε Παγίδευσης και, στη συνέχεια, η παροχή του κλειδιού που ξεκλειδώνει κάθε εµπόδιο
  • Η Φόρµουλα της Επικοινωνίας – που περιέχει τη δοµή και τα συστατικά µέρη ενός κύκλου επικοινωνίας και η οποία, όταν χρησιµοποιηθεί, είναι, χωρίς υπερβολή, ο λύτης του σύµπαντος
  • Ο Κύκλος της Αµφίδροµης Επικοινωνίας – ζωτικής σηµασίας για κάθε επιτυχία στο ώντιτινγκ και… ακόµα πιο σηµαντικός για τη ζωή
  • Όλα αυτά και πολύ περισσότερα – από το «παντοτινό» του φυσικού σύµπαντος µέχρι τον ύπουλο ρόλο της «σιωπής» που κάνει κάποιον να κολλάει στην τροχιά, και από τη δοµή της «καθυστέρησης επικοινωνίας» µέχρι το µοναδικό πρόσες που δηµιουργεί τον «Κλήαρ µε τη Μία»

Εν συντοµία, εδώ έχετε το βιβλίο που αποτελεί το συνδετικό κρίκο όχι µόνο για το ώντιτινγκ αλλά, ουσιαστικά, για την ελευθερία την ίδια.

« Ηχογραφημένα Βιβλία