Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Η Πηγή της Ενέργειας της Ζωής

Η Πηγή της Ενέργειας της Ζωής

Η Πηγή της Ενέργειας της Ζωής

Ξεκινώντας με την ανακοίνωση του νέου του βιβλίου –Σαηεντολογία 8-80– ο Ρον όχι μόνο φανέρωσε τις ανακαλύψεις του για το θήτα ως την Πηγή Ενέργειας της Ζωής, αλλά περιέγραψε λεπτομερώς τις Μεθόδους της Έρευνας που χρησιμοποίησε για να κάνει όλες τις ανακαλύψεις της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας: τα Q και τις Λογικές Αρχές – τις μεθόδους σκέψης που εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε σύμπαν ή διαδικασία σκέψης. Οπότε, εδώ υπάρχει το πώς να σκέπτεται και πώς να αξιολογεί κανείς όλα τα δεδομένα και τη γνώση, κι έτσι αποτελεί το κλειδί για την πλήρη κατανόηση και της Σαηεντολογίας και της ίδιας της ζωής.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€270
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 14

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Η Πηγή της Ενέργειας της Ζωής

«Αυτή η µονάδα είναι ικανή να τοποθετεί ύλη και ενέργεια στο χώρο και στο χρόνο· να µεταβάλλει, να διατηρεί, να αλλάζει µε πολλούς τρόπους, να ξεκινά και να σταµατά την ύλη και την ενέργεια στο χώρο και στο χρόνο –και δείτε και το άλλο– είναι επίσης ικανή να εφευρίσκει χώρο και χρόνο και πιθανότατα είναι ικανή να εφευρίσκει τόσα πολλά πράγµατα εκτός από το χώρο και το χρόνο, που ο χώρος και ο χρόνος να µοιάζουν µε παιδικά παιχνιδάκια». – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Τι είναι η ενέργεια της ζωής; Από πού έρχεται; Πώς αυξάνεται; Επί αιώνες, φιλόσοφοι, λόγιοι και επιστήµονες, τυφλωµένοι από τις έµµονες ιδέες τους, δεν µπόρεσαν να βρουν τις απαντήσεις.

Το θέµα εξετάστηκε σε ένα πείραµα που έγινε στις αρχές του 1950 σε ένα σηµαίνον αµερικανικό πανεπιστήµιο για να µετρήσει τα ενεργειακά πεδία που περιβάλλουν το ανθρώπινο σώµα. Αν οι θεωρίες τους για την προέλευση του «ανθρώπου από χώµα» ήταν σωστές, αυτά τα πεδία θα εκπέµπονταν από τα µεµονωµένα κύτταρα. Κι όµως δεν ήταν έτσι. Η ενέργεια εκπήγαζε από ένα µυστηριώδες σηµείο πηγή. Και ενώ αυτά τα αποτελέσµατα κρύφτηκαν βιαστικά, η σηµασία τους δεν ξέφυγε από έναν άνθρωπο.

Ήταν το 1952. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ, που τότε έµενε στο Φίνιξ της Αριζόνα, είχε µόλις ολοκληρώσει τις έρευνές του για την πλήρη έκταση του παρελθόντος του ανθρώπου και είχε εκδώσει τα πορίσµατά του στο βιβλίο Σαηεντολογία: Μια Ιστορία του Ανθρώπου.Χρησιµοποιώντας το ηλεκτρόµετρο, είχε χαρτογραφήσει την ολική τροχιά, εδραιώνοντας το γεγονός ότι ο Άνθρωπος δεν ήταν ένα περιορισµένο ον που ζούσε µια µόνο ζωή, αλλά ένα αθάνατο πνεύµα, το παρελθόν του οποίου εκτεινόταν στο άπειρο.

Ακόµα, ενώ η θρησκεία είχε µιλήσει για την ψυχή ή το πνεύµα εδώ και χιλιετίες, κανείς δεν είχε ποτέ αποµονώσει ή µετρήσει την ενέργεια της ζωής – τα κιλοβάτ, τα οµ και τα αµπέρ της. Έτσι, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ άρχισε τις έρευνές του στην ηλεκτρονική της ανθρώπινης σκέψης και οντότητας.Μέχρι το Σεπτέµβριο του 1952, είχε τις απαντήσεις.

Πριν αναχωρήσει για την Αγγλία για να ιδρύσει τους πρώτους ευρωπαϊκούς οργανισµούς της Σαηεντολογίας, ο Ρον παρέδωσε στους Σαηεντολόγους του Φίνιξ µια περιορισµένη χειρόγραφη έκδοση ενός νέου βιβλίου µε τίτλο Σαηεντολογία 88.

Όταν έφτασε στο Λονδίνο στα µέσα του Σεπτέµβρη και αφού ίδρυσε την πρώτη επαγγελµατική σχολή της Βρετανίας στη Λεωφόρο Χόλαντ Παρκ 163 στο Λονδίνο, ο Ρον έδωσε 20 ώρες βραδινών διαλέξεων. Το εγχειρίδιο ήταν η ολοκλήρωση του έργου που είχε αρχίσει ως Σαηεντολογία 88, και που τώρα εκδόθηκε µε τον τίτλο, Σαηεντολογία 8-80, Η Ανακάλυψη και η Αύξηση της Ενέργειας της Ζωής στο Γένος του Homo Sapiens.

Κατά τη διάρκεια των διαλέξεών του, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ αποκάλυψε όλα όσα είχε µάθει για το θήτα ως πηγή ενέργειας της ζωής – πώς ακριβώς ένας θήταν δηµιουργεί ενέργεια, διαµορφώνει την ύλη και κάνει ποστιουλέιτ το χώρο και το χρόνο. Περιέγραψε επίσης λεπτοµερώς όλα τα ενεργειακά φαινόµενα του θήταν – ροές, διασκορπισµούς, ριτζ, εκρήξεις, µήκη κύµατος, ακτίνες έλξης και πίεσης.

Και ως κατακλείδα, εξήγησε περαιτέρω την κυρίαρχη µέθοδο έρευνάς του – τη µέθοδο µέσω της οποίας έφτασε σε όλες τις ανακαλύψεις της Διανοητικής και της Σαηεντολογίας: τον Κατάλογο των Q, τον υψηλότερο κλάδο γνώσης από τον οποίο προκύπτουν όλα τα υπόλοιπα, και τις Λογικές Αρχές, τις µεθόδους σκέψης και την οργάνωση και ευθυγράµµιση των δεδοµένων. Συνολικά, αυτά αποτέλεσαν τον άξονα της κατανόησης τόσο της Σαηεντολογίας όσο και της ίδιας της ζωής.

Εδώ, λοιπόν, βρίσκονται οι θρυλικές διαλέξεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ που αποκαλύπτουν τα πλήρη ενεργειακά φαινόµενα του ανθρώπινου πνεύµατος.

« Διαλέξεις για τα Βασικά