Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

1ο Αμερικανικό ACC

1ο Αμερικανικό ACC

1ο Αμερικανικό ACC

Παρά το ότι ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έφτασε, με τις ανακαλύψεις του περί των νόμων του θήτα σύμπαντος και των δυνατοτήτων του ΟΤ, σε πολύ υψηλά επίπεδα το επόμενο βήμα του ήταν να είναι ακόμη πιο βαρυσήμαντο. Γιατί με την έναρξη των Προχωρημένων Μαθημάτων Κλινικής Διδασκαλίας (ACC) στόχευσε ειδικά στην ανάπτυξη πρόσες και στην εκπαίδευση ώντιτορ ώστε αυτές οι δυνατότητες να μπορούν να πραγματωθούν από κάθε ον. Και στο Πρώτο Αμερικανικό ACC, αυτά τα αποτελέσματα προέκυψαν από τις ανακαλύψεις του Λ. Ρον Χάμπαρντ σχετικά με την εξωτερίκευση και τη σχέση της με την αποκατάσταση ενός όντος στην εγγενή του κατάσταση. Όπως είπε και στους μαθητευόμενους ώντιτορ: «Η εξωτερίκευση δεν θα πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο σας ως πρόσες. Δεν είναι ένα πρόσες. Είναι μια φυσική κατάσταση που την αποκαθιστούμε στον πρηκλήαρ». Εδώ δεν είναι μόνο η θεωρία και οι μηχανισμοί αλλά και η επίτευξή της μέσω των επτά βημάτων της Στάνταρ Λειτουργικής Διαδικασίας αρ. 8 (SOP 8). Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εγκαινίασε µια τάξη πρακτικής διδασκαλίας στον ίδιο χώρο και στη διάρκεια του Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας –και κάτω από την άµεση επίβλεψή του– οι µαθητές παρέδιδαν ώντιτινγκ σε πρηκλήαρ, ξεκινώντας από νέο κοινό χωρίς καµία προηγούµενη γνώση της Σαηεντολογίας και φτάνοντας έως τα πιο «ζόρικα» κέις. Τα αιτήματα των ώντιτορ για διδασκαλία από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ προσωπικά συνέχισαν να αυξάνονται. Η απάντησή του; Οκτώ ACC μέσα στους επόμενους 12 μήνες, με αποκορύφωμα την πορεία προς την ικανότητα του εξωτερικευμένου OT.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€1.000
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 70

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 1ο Αμερικανικό ACC

Ανακάλυψα ότι όποτε εκπαίδευσα έναν ώντιτορ καλά, όταν έβγαινε έξω στην κοινωνία, υπήρχε µια διαχεόµενη ακτινοβολία που εξέπεµπε. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Με την ολοκλήρωση του Διδακτορικού Μαθήµατος στη Φιλαδέλφεια, του βιβλίου Σαηεντολογία 8-8008 και των διαλέξεων Οι Παράγοντες, ο Λ. Ρον Χάµπαρντ είχε ανακαλύψει τις δυνατότητες του Λειτουργικού Θήταν και την πορεία προς την επίτευξή του. Aνεξάρτητα όµως από το πόσο ψηλά είχε φτάσει πια, το επόµενο βήµα έρευνας και ανάπτυξης επρόκειτο να είναι ακόµη πιο βαρυσήµαντο. Ειδικότερα, η τελειοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών και των πρόσες έως ότου αυτά να µπορούν να εφαρµοστούν από οποιονδήποτε ώντιτορ, µέχρι την επίτευξη αυτών των δυνατοτήτων από κάθε ον.

Με αυτό το σκοπό, δηµιούργησε οχτώ γραφεία στο δεύτερο και τρίτο όροφο στην Οδό Κούπερ 726 στο Κάµντεν του Νιου Τζέρσεϊ γι’ αυτό που αρχικά ονοµάστηκε Ειδικό Μάθηµα για την Προχωρηµένη Τεχνική. Στην πραγµατικότητα, ήταν ένα µάθηµα τόσο ξεχωριστό που κατακλύστηκε από υποψηφίους, αλλά µόνο οι δώδεκα καλύτεροι ώντιτορ στον πλανήτη επιλέχτηκαν να το παρακολουθήσουν – διαλεγµένοι ένας ένας από τον ίδιο τον Ρον.

Και έτσι έγινε εκείνη την ιστορική µέρα, τον Οκτώβριο του 1953, και ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε την εισαγωγική διάλεξη του πρώτου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας. Κατά τη διάρκεια των επόµενων έξι εβδοµάδων δίδαξε τους ώντιτορ τις ανακαλύψεις-ορόσηµα όσον αφορά την εξωτερίκευση και τη σχέση που έχει αυτή µε την αποκατάσταση ενός όντος στην εγγενή του κατάσταση. Περιγράφοντας λεπτοµερώς την ακριβή της θεωρία και τους µηχανικούς παράγοντες καθώς και την εφαρµογή της µέσω των τεχνικών της Στάνταρ Εισαγωγικής Διαδικασίας 8 (SOP 8), ο Ρον κατέστησε σαφές ότι η εξωτερίκευση δεν είναι ένα πρόσες αλλά η φυσιολογική κατάσταση η οποία αποκαθίσταται σε κάθε πρηκλήαρ.

Έχοντας εγκαθιδρύσει την SOP 8 ως το µέσο για την εξωτερίκευση, ο Ρον κάλυψε τη θεωρία και την εφαρµογή για το τι βρίσκεται πίσω από καθένα από τα επτά βήµατα, όπου συµπεριλαµβάνονταν µνηµειώδεις επαναστατικές ανακαλύψεις, όπως:

  • Δηµιουργία χώρου – οι αρχές που ενυπάρχουν στην ικανότητα ενός όντος να λειτουργεί ως ένας εξωτερικευµένος θήταν·
  • Σηµεία αγκυροβόλησης – και η σχέση τους µε τη διατήρηση του χώρου που έχει ο πρηκλήαρ ανάµεσα στον εαυτό του και στο σώµα, όπως και ο ρόλος του ώντιτορ στην αποκατάσταση της ικανότητας του πρηκλήαρ να δηµιουργεί, να διαφοροποιεί και να εξαφανίζει αυτό το χώρο·
  • Διάχυση – το πώς ο θήταν γνωρίζει εκ φύσεως. Και µαζί µ’ αυτό, το πώς αυτή η διάχυση σχετίζεται µε την µπίινγκνες, τη χέβινγκνες και την ικανότητα ενός θήταν να παράγει επαρκή ενέργεια για να κάνει κυριολεκτικά τα πάντα·
  • Και τους παράγοντες του υποκειµενικού ώντιτινγκ σε αντιπαράθεση µε το αντικειµενικό ώντιτινγκ – προσδιορισµένοι µε ακρίβεια και λεπτοµέρεια όσον αφορά το γιατί και το πότε χρησιµοποιείται το καθένα.

Αλλά υπήρχαν κι άλλα. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εγκαινίασε µια τάξη πρακτικής διδασκαλίας στον ίδιο χώρο και στη διάρκεια του Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας –και κάτω από την άµεση επίβλεψή του– οι µαθητές παρέδιδαν ώντιτινγκ σε πρηκλήαρ, ξεκινώντας από νέο κοινό χωρίς καµία προηγούµενη γνώση της Σαηεντολογίας και φτάνοντας έως τα πιο «ζόρικα» κέις. Αυτό του προσέφερε ένα πεδίο δοκιµών για να ερευνήσει και επιπλέον να τελειοποιήσει τις τεχνικές του. Και αυτός ακριβώς ήταν ο τρόπος µε τον οποίο ο Ρον επρόκειτο να ανακαλύψει τα µέσα για να προσδιορίσει και να επιλύσει τα µεγαλύτερα βάθη της ανθρώπινης παρέκκλισης εφαρµόζοντας τις ανακαλύψεις και τις τεχνικές από τα ανώτατα επίπεδα της µπίινγκνες.

Εκεί βρίσκεται και η ιστορία όσων θα εκτυλίσσονταν τον επόµενο χρόνο. Γιατί, παρά το γεγονός ότι το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας ήταν ήδη σε εξέλιξη (και παρά την επιµονή του Λ. Ρον Χάμπαρντ ότι θα εκπαίδευε µόνο λίγους επιλεγµένους ώντιτορ) ώντιτορ απ’ όλο τον κόσµο δεν έκαναν πλέον µόνο «αίτηση» για εγγραφή – το απαιτούσαν. Το πώς ανταποκρίθηκε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έχει γίνει τώρα θρύλος: Ούτε λίγο ούτε πολύ, µέσα στους επόµενους 12 µήνες, ακολούθησαν οκτώ διαφορετικά Προχωρηµένα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας, με περισσότερες από 500 διαλέξεις, το αποκορύφωμα των οποίων ήταν η πορεία προς την ικανότητα του εξωτερικευµένου OT.

Καλωσορίσατε, λοιπόν, στο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας. Κι εκεί όπου άρχισαν όλα, στο Κάµντεν του Νιου Τζέρσεϊ, στις 6 Οκτωβρίου του 1953.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας