Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

3ο Αμερικανικό ACC

3ο Αμερικανικό ACC

3ο Αμερικανικό ACC

Τέτοια ήταν η ζήτηση από τους ώντιτορ στη Δύση για καθοδήγηση προσωπικά από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ ώστε προγραμμάτισε ένα «Μάθημα Πρακτικής Διδασκαλίας στη Δύση», στο Φίνιξ της Αριζόνα. Περιχαρείς οι Διανοητικιστές και Σαηεντολόγοι της Δύσης δεν ήξεραν πόσο βάσιμος ήταν ο ενθουσιασμός τους. Αν και η ομιλία του ήταν σχετικά με την SOP 8-C, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε ήδη προχωρήσει την εφαρμογή της με μια ειδική μορφή της SOP 8-C η οποία θα μπορούσε να δοθεί σε μια ομάδα. Αλλά, αν και οι μαθητές είχαν βιώσει αυτή την ανακάλυψη στο Συνέδριο που προηγήθηκε, αυτό που τους περίμενε στο 3ο Αμερικανικό ACC δεν ήταν μόνο η SOP C-8 για την επίτευξη του Θήτα Κλήαρ, αλλά η SOP 8-O για την επίτευξη ενός ακόμη υψηλότερου στόχου: του Λειτουργικού Θήταν. Η SOP 8-Ο η οποία καταπιάνεται με τον εξωτερικευµένο θήταν, σηµατοδότησε την ανακάλυψη µιας ουσιαστικής διαδικασίας για την αποκατάσταση της ικανότητας του θήταν να χειρίζεται την ενέργεια. Όπως δήλωσε ο Λ. Ρον Χάμπαρντ: «Εργάζεστε στο υψηλό επίπεδο της συνειδητής γνώσης του θήταν. Και, φυσικά, η δυνατότητά του για συνειδητή γνώση είναι πλήρης». Έτσι, προέκυψε μια σειρά ικανοτήτων με τη χρήση της Εισαγωγικής Διαδικασίας 8-C σε συνδυασμό µε την προτελευταία λίστα της Αυτοανάλυσης τόσο στα κέις κατώτερου επιπέδου όσο και στους εξωτερικευµένους θήταν. Εκτός από την τεχνική πρόοδο, το 3ο ACC αποτέλεσε ορόσημο και οργανωτικά, με το Φίνιξ να αποτελεί την έδρα της Ένωσης Σαηεντολόγων Χάμπαρντ.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€910
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 73

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 3ο Αμερικανικό ACC

Η Στάνταρ Λειτουργική Διαδικασία 8-Ο είναι, βεβαίως, µια τεχνική που απλώς ασκεί, σε βαθµιδωτή κλίµακα, τις ικανότητες ενός θήταν έτσι ώστε να µπορέσει να δει, να ακούσει, να µιλήσει, να παράξει ηλεκτρισµό, να εκτοξεύσει ποστιουλέιτ, να ασκήσει έλεγχο σε σώµατα πέραν του δικού του, και να κάνει διάφορα πράγµατα που είναι απολύτως εντός των ικανοτήτων του. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Οι ώντιτορ στη Δύση ζητούσαν τόσο έντονα να εκπαιδευτούν προσωπικά από τον Ρον, που µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την έναρξη του πρώτου Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας στο Κάµντεν του Νιου Τζέρσεϊ, προγραµµάτισε αυτό που θα αποκαλούσε «Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας στη Δύση» για τις αρχές του 1954.

Ενώ δύο από τα µέλη του προσωπικού του ταξίδεψαν πιο νωρίς στο Φίνιξ της Αριζόνα, ώστε να κάνουν τις προετοιµασίες τόσο για το Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας όσο και για το Συνέδριο που θα προηγείτο, ο Ρον ολοκλήρωσε την παράδοση του 2ου ACC και λίγο αργότερα έφυγε από το Κάµντεν. Δεδοµένου ότι δεν είχε πάει στο Φίνιξ για δύο χρόνια, οι Διανοητικιστές και οι Σαηεντολόγοι της Δύσης τον περίµεναν µε ανυποµονησία. Αλλά πού να ήξεραν πόσο δικαιολογηµένη ήταν αυτή τους η αίσθηση; Γιατί, ενώ αυτό για το οποίο συζητούσαν στον κόσµο της Σαηεντολογίας ήταν η Στάνταρ Λειτουργική Διαδικασία 8-C (SOP 8-C), ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε ήδη εξελίξει τη χρήση της σε δυσθεώρητα ύψη, συµπεριλαµβάνοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, µια ειδική µορφή της SOP 8-C για την παράδοση ώντιτινγκ σε µια οµάδα.

Αν όµως οι µαθητές άκουγαν για πρώτη φορά σχετικά µε αυτή την επαναστατική ανακάλυψη στο Συνέδριο στη Δύση, αυτό δεν ήταν παρά µια πρώτη γεύση για όσα τους περίµεναν µε το ξεκίνηµα του 3oυ Αµερικανικού Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας, στις 4 Ιανουαρίου του 1954. Γιατί εδώ ήταν που ο Ρον δίδαξε όχι µόνο την SOP 8-C για την επίτευξη του Θήτα Κλήαρ, αλλά και την πλήρη εφαρµογή της Στάνταρ Λειτουργικής Διαδικασίας 8-Ο για την επίτευξη ενός ακόµη υψηλότερου στόχου: του Λειτουργικού Θήταν. Απευθυνόµενη στον εξωτερικευµένο θήταν, η SOP 8-Ο σηµατοδότησε την ανακάλυψη µιας ουσιαστικής διαδικασίας για την αποκατάσταση της ικανότητας του θήταν να χειρίζεται την ενέργεια και να παραχωρεί ζωή.

«Το πρόβληµα αποτελείται από δύο ίσα προβλήµατα και το ένα από αυτά είναι το εξής: πιστεύει ότι το ΜΕΣΤ σύµπαν είναι επικίνδυνο για εκείνον. Εσείς του ανοίγετε τα µάτια σε σχέση µε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο µισό της SOP 8-O και το άλλο µισό είναι να τον πείσετε για τα καλά ότι εκείνος είναι απίστευτα επικίνδυνος για το ΜΕΣΤ σύµπαν».

Κι ενώ η SOP 8-O κυριαρχεί στο προσκήνιο του 3ου ACC, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ εκπαίδευε τους µαθητές σε µια µεγάλη γκάµα σχετιζόµενων ικανοτήτων, φαινοµένων και ανακαλύψεων, όσον αφορά τις έµφυτες ικανότητες του θήταν και το ρόλο του ώντιτορ στην επίτευξη αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των εξής:

  • Πώς ο πρηκλήαρ µπορεί να προικίσει το ΜΕΣΤ µε ζωή – µε το δικό του προίκισµα σε ζωή·
  • Πώς η αποστέρηση προικισµάτων και το προίκισµα του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος είναι τα καλύτερα πράγµατα που κάνει το άτοµο·
  • Με ποιον τρόπο επηρεάζεται η ενστάλαξη ζωής και µπίινγκνες σε ένα άτοµο µε το Πρόσεσινγκ για τη Λίβινγκνες·
  • Πώς σχετίζεται το Πρόσεσινγκ Θάρρους µε τη γαλήνη·
  • Και πώς χρησιµοποιείται η Εισαγωγική Διαδικασία 8-C µαζί µε την προτελευταία λίστα της Αυτοανάλυσης και στα κέις κατώτερου επιπέδου και στους εξωτερικευµένους θήταν.

Πέρα όµως από όλα τα άλλα, το 3ο ACC υπήρξε σπουδαίο από την άποψη της τεχνικής προόδου, ενώ σηµατοδότησε επίσης ένα σηµείο-καµπή στην εγκαθίδρυση από άποψη οργάνωσης και στην ευρεία διάδοση νέων ανακαλύψεων. Διότι, ενώ η συνεχής έκκληση για προσωπική διδασκαλία από τον Λ. Ρον Χάμπαρντ προσωπικά είχε ήδη καταλήξει στην απόκτηση νέων εγκαταστάσεων υπερδιπλάσιου µεγέθους στο Νιου Τζέρσεϊ – εδώ ήταν που βρήκε το ιδανικό σκηνικό και εγκαταστάσεις για να οδεύσει στο µέλλον. Ακριβώς γι’ αυτό το στόχο, και έχοντας ένα σύµπλεγµα γραφείων σε διάφορα κτήρια, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ µετέφερε όλες τις λειτουργίες και µερίµνησε για τη µόνιµη εγκαθίδρυση των γραφείων του Συλλόγου Σαηεντολόγων Χάµπαρντ στο Φίνιξ της Αριζόνα.

Έτσι, άνοιξε το πρώτο κεφάλαιο της εποχής της Σαηεντολογίας στην Κοιλάδα του Ήλιου, µιας εποχής που έγινε γνωστή στο διηνεκές ως η Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας