Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

6ο Αµερικανικό ACC

6ο Αµερικανικό ACC

6ο Αµερικανικό ACC

Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε παραδώσει πέντε ACC με ιλιγγιώδη ρυθμό: 317 διαλέξεις σε 147 ημέρες. Παρά τις αυξημένες ικανότητες των ώντιτορ, κανένας δε μπορούσε να φτάσει τα δικά του αποτελέσματα. Αναζητώντας τον λόγο, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έκανε μια κρίσιμη ανακάλυψη: Αποτύπωση. «Οι ώντιτορ δεν µπορούν να αποτυπώσουν. Τι εννοούµε λέγοντας “αποτυπώνω”; Σηµαίνει απλώς “κάνω το ίδιο µε κάτι άλλο”. Αυτό είναι όλο. Δε µπορούν να το κάνουν. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα κέις; Δεν μπορούν να αποτυπώσουν». Η αποτύπωση δεν αποτελεί, απλώς, βασική δράση της ύπαρξης, αλλά η αποτυχία της αποτελεί τον πρωταρχικό εκφυλισμό ενός θήταν. Έτσι, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ διδάσκει τη λύση στη Διαδικασία 30, που αποτελείται από τρία πρόσες: Προβλήματα και Λύσεις, την Παραχώρηση Μπίινγκνες και την Εισαγωγική Διαδικασία μέσω Αποτύπωσης. Επιπλέον, παρέδωσε μια επισκόπηση της θεωρίας, των αρχών και των μηχανισμών: Ορισμοί της Σαηεντολογίας – η πρακτική εφαρμογή τους στο πρόσεσινγκ, Τρία Επίπεδα Θεραπείας με τρόπους για να χειριστούν τα άτομα τον πόνο, πώς να δίνουν ώντιτινγκ σε εύκολα κέις (οι ώντιτορ συναντούν πολλά τέτοια) και μια επίδειξη της Μεγάλης Περιοδείας. Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι μαθητές του ACC παρακολούθησαν το Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύμπαντος, όπου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ έδωσε στη δημοσιότητα αυτές τις ανακαλύψεις. Και, για να αγγίξει την κοινότητα, ξεκίνησε την «Επιχείρηση Φίνιξ», με τους ώντιτορ να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σπίτια και στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα ιστορικά των κέις που έγιναν θαύματα – ο κουτσός που περπάτησε, ο τυφλός που ανέβλεψε και πολλά άλλα.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€640
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 93

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: 6ο Αµερικανικό ACC

Η Αποτύπωση είναι τρομερά σημαντική. Φοβερά σηµαντική. Τόσο που αποκλείεται κανείς να υπερβάλλει τονίζοντας τη σηµασία της σχετικά µε το κέις. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Ήταν Μάιος του 1954. Ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε παραδώσει τα πέντε πρώτα ACC με ιλιγγιώδη ρυθμό: 317 διαλέξεις και συνεδρίες Ομαδικού Πρόσεσινγκ σε 147 ημέρες. Τα αποτελέσµατα του ώντιτινγκ συνέχισαν να αυξάνονται. Παρ’ όλ’ αυτά, δεδοµένων των διαστάσεων του έργου που έχει τεθεί προς επίτευξη –το κλήαρινγκ ενός πλανήτη– ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε θέσει ένα σπουδαιότερο στόχο. Τα αποτελέσµατα που συνήθως µπορούσε να πετυχαίνει στους πρηκλήαρ, χωρίς να έχει σηµασία η κατάσταση του κέις τους, ξεπερνούσαν εκείνα που µπορούσαν να επιτύχουν οι άλλοι ώντιτορ. Εποµένως, η ερώτηση παρέµενε: Ποια τεχνολογία δεν εφάρµοζαν πλήρως εκείνοι οι ώντιτορ; Ή, εκφράζοντας την ερώτηση µε ένα διαφορετικό τρόπο, τι έκανε ο Ρον που εκείνοι οι ώντιτορ παρέλειπαν;

Αυτή ήταν η πρόκληση που ο Ρον αντιµετώπισε στο ξεκίνηµα του 6ου Αµερικανικού Προχωρηµένου Μαθήµατος Πρακτικής Διδασκαλίας τη 10η Μαΐου του 1954, για άλλη µια φορά στο νούµερο 616 της Βόρειας 3ης Οδού, στο Φίνιξ. Κι από τη στιγµή που ο Ρον βρήκε την απάντηση, τόσο το ώντιτινγκ όσο και η εκπαίδευση άλλαξαν ριζικά. Στην πραγµατικότητα, η ανακάλυψη παρουσίασε κάτι τόσο θεµελιώδες που µπορούσε να αντηχεί ανάµεσα σε όλες τις µεταγενέστερες εξελίξεις στην εκπαίδευση των ώντιτορ και στην ανάπτυξη των πρόσες.

Η απάντηση ήταν η Αποτύπωση.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Λ. Ρον Χάμπαρντ:

«Οι ώντιτορ δεν µπορούν να αποτυπώσουν. Τι εννοούµε λέγοντας “αποτυπώνω”; Σηµαίνει απλώς “κάνω το ίδιο µε κάτι άλλο”. Αυτό είναι όλο. Δε µπορούν να το κάνουν.

»Ποιο είναι το πρόβληµα µε τα κέις; Δεν μπορούν να αποτυπώσουν».

Γιατί, όπως δήλωσε ο Ρον:

«Η βασική πράξη της ύπαρξης είναι η αποτύπωση.

»Η ανικανότητα να αποτυπώσει σε οποιοδήποτε δυναµικό είναι ο κύριος εκφυλισµός ενός θήταν».

Και το σηµαντικότερο σε σχέση µε το ώντιτινγκ, είναι ότι η αντίληψη εξαρτάται από την αποτύπωση, η επικοινωνία εξαρτάται από την αποτύπωση και το σβήσιµο συντελείται µέσω της αποτύπωσης. Ή για να δοθεί µια ακόµα περισσότερο θεµελιώδης έκφραση, κανένα ον δε µπορεί να ελευθερωθεί εκτός κι αν είναι ικανό να αποτυπώνει.

Κι όσον αφορά το γιατί η αποτύπωση είχε αποδειχθεί προβληµατική για ώντιτορ και πρηκλήαρ, η απάντηση βρίσκεται στην ανακάλυψη ενός αξιώµατος όπως παρουσιάζεται στη Στάνταρ Λειτουργική Διαδικασία 8-C:

«Στο ΜΕΣΤ σύµπαν, το µοναδικό έγκληµα είναι η αποτύπωση».

Η άµεση λύση, που αποκαλύφθηκε από τον Ρον σε µία επίλεκτη οµάδα ώντιτορ που παρακολουθούσαν το 6ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας, ονοµάζεται Διαδικασία 30. Στην πραγµατικότητα αποτελούνταν από τρία πρόσες: Προβλήµατα και Λύσεις, Παραχώρηση Μπίινγκνες και αυτό που επρόκειτο σύντοµα να γίνει ένα από τα πιο διάσηµα πρόσες στη Σαηεντολογία – Η Εισαγωγική Διαδικασία Μέσω Αποτύπωσης.

Το άµεσο και φανερό όφελος της Διαδικασίας 30 ήταν η ταχύτητα µε την οποία γίνονταν τα πράγµατα στο ώντιτινγκ: σύµφωνα µε την εκτίµηση του Ρον, ο χρόνος που εξοικονοµήθηκε ήταν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, ώρες.

Μέχρι στιγµής αν αυτό το αξιοσηµείωτο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας είναι φηµισµένο για την αποκάλυψη της Διαδικασίας 30 –που επιτάχυνε τα κέρδη των πρηκλήαρ ως τη στρατόσφαιρα και πολλαπλασίασε τον αριθµό αυτών που µπορούν να αποκτήσουν αυτά τα κέρδη– περιλαµβάνει επίσης κάτι που αγκαλιάζει ολόκληρη τη Σαηεντολογία. Λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα είχαν επιτευχθεί από την αρχή του πρώτου ACC τον Οκτώβριο του 1953, ο Ρον παρέδωσε στα µέσα του 1954 µια περιεκτική ανασκόπηση της θεωρίας, των αρχών και της πρακτικής των θεµελιωδών στοιχείων της Σαηεντολογίας:

  • Ορισµοί της Σαηεντολογίας – η πρακτική τους εφαρµογή στο πρόσεσινγκ·
  • Διαπροσωπικές Σχέσεις – πώς βασίζονται στο Τρίγωνο του ARC·
  • Φαντασία – γιατί υπάρχει µια άµεση συνεργασία ανάµεσα στην ποσότητα ελεύθερης φαντασίας που έχει ένα άτοµο και στην ικανότητά του να χρησιµοποιεί τη διάνοιά του·
  • Τρία Επίπεδα Θεραπείας – τρόποι να χειριστείς ένα άτοµο που πονάει·
  • Ικανότητες ενός Θήταν – πώς να χειριστείς πολύ εύκολα κέις, καθώς οι ώντιτορ συναντούν πολλά από αυτά·
  • Στοργή, Πραγµατικότητα και Επικοινωνία – ARC και η Τονική Κλίµακα µε αναφορά στην εξωτερίκευση, τα σώµατα και τα σύµπαντα·
  • Ενέργεια που Ξετινάζει – πρόσες για να βελτιωθούν οι αισθήσεις ενός θήταν που έχει εξωτερικευθεί·
  • Μεγάλη Περιοδεία – ο σκοπός της και η εφαρµογή της, περιλαµβανομένης και µιας πλήρους επίδειξης ώντιτινγκ σε έναν πρηκλήαρ.

Κι αν αυτές οι τεχνικές εξελίξεις αντανακλούσαν τα υψηλότερα επίπεδα του πρόσεσινγκ και της µπίινγκνες, τα προγράµµατα του Ρον για τα πιο βασικά επίπεδα ήταν εξίσου αποτελεσματικά.

Αρχικά, για να παρέχει σε όλους τους Σαηεντολόγους αυτές τις τελευταίες σηµαντικές ανακαλύψεις, και ενώ αυτό το ACC βρισκόταν σε εξέλιξη, παρέδωσε το Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύµπαντος, ανακοινώνοντας το πρώτο Εγχειρίδιο για Ώντιτορ Οµάδων και παραδίδοντας αυτές τις πιο σύγχρονες ανακαλύψεις ως Οµαδικό Πρόσεσινγκ, συµπεριλαµβανοµένης ακόµη και της Εισαγωγικής Διαδικασίας µέσω Αποτύπωσης.

Έπειτα, για να πλησιάσει την τοπική κοινωνία ο Ρον έθεσε σε λειτουργία την «Επιχείρηση Φίνιξ», µε µαθητές των ACC, που είχαν πλέον µεταµορφωθεί σε Λειτουργούς της Σαηεντολογίας, να επισκέπτονται τοπικά νοσοκοµεία και σπίτια για να παραδώσουν τα τελευταία πρόσες σε ανάπηρους και σε κέις θυµάτων πολιοµυελίτιδας, τα οποία αυξάνονταν µέρα µε τη µέρα. Κι όλα αυτά κατέληγαν σε ιστορίες κέις που στις µέρες µας θεωρούνται θαύµατα – όχι µικρότερα σε αξία από τον κουτσό που σε σύντοµο χρονικό διάστηµα περπάτησε ή τον τυφλό που τώρα βλέπει.

Με όλα τα παραπάνω να γεµίζουν τις µέρες και τις νύχτες του, ο Ρον κράτησε την ασφάλεια και την ανάπτυξη της Σαηεντολογίας στο προσκήνιο. Έχοντας αυτό το σκοπό, ο HAS (Σύλλογος Σαηεντολόγων Χάµπαρντ) στο Φίνιξ έγινε ο Διεθνής Σύλλογος Σαηεντολόγων Χάµπαρντ, συνεργαζόµενος τώρα µε τον HASI Λονδίνου µε σκοπό να προωθήσει την παγκόσµια διάδοση της Σαηεντολογίας. Και σύντοµα έγινε ξεκάθαρο – αυτές οι εξελίξεις επρόκειτο να εφαρµοστούν στο 7ο ACC το οποίο θα αποκορυφωνόταν σε αυτό που είναι µέχρι σήµερα τα θεµέλια της Σαηεντολογίας.

« Διαλέξεις για το Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας