Εκδοτικός οίκος του συγγραφέα Λ. Ρον Χάμπαρντ με έργα του στις λίστες
των Μπεστ Σέλερ Διεθνώς και των Μπεστ Σέλερ της New York Times

Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύµπαντος

Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύµπαντος

Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύµπαντος

Βρισκόµαστε το Φίνιξ της Αριζόνα, και σ’ ένα ακόµα ορόσηµο. Συγκεκριµένα, την Αποτύπωση, και το ρόλο της στην ικανότητα του πρηκλήαρ να κάνει Αζ-ιζ και να εξωτερικεύεται, καθώς και στην επιδεξιότητα του ώντιτορ να επιτυγχάνει αυτό το αποτέλεσµα. Εδώ βρίσκεται το Συνέδριο όπου ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρουσίασε τη Διαδικασία 30, που αποτελούνταν από τρία επαναστατικά πρόσες: την θρυλική Εισαγωγική Διαδικασία µέσω Αποτύπωσης, Προβλήµατα και Λύσεις και Παραχώρηση Μπίινγκνες.Ωστόσο, οι παρευρισκόµενοι στο Συνέδριο αποκόµισαν πολλά περισσότερα από µια απλή περιγραφή, αφού ο Λ. Ρον Χάμπαρντ παρέδωσε αυτά τα πρόσες στην οµάδα. Παρά τα απίστευτα αποτελέσµατα, τα καλύτερα θα ακολουθούσαν. Πρώτα, µε την έκδοση του πρώτου Εγχειριδίου για Ώντιτορ Οµάδων και το Οµαδικό Πρόσεσινγκ, που ήταν ο στυλοβάτης της Σαηεντολογίας, µε τεχνολογία για να προσεγγιστεί κάθε κέις. Έπειτα, µε τις σπουδαίες ανακαλύψεις της Αποτύπωσης, οι οποίες οδήγησαν στη δηµιουργία πρόσες για την υπερνίκηση της αντιδραστικής διάνοιας. Και τέλος, µε την αστραπιαία πρόοδο προς την πλήρη κωδικοποίηση της τεχνολογίας, από αυτή την εποχή εξέλιξης µέχρι το ζενίθ της ικανότητας ενός θήταν. Γιατί µέσα σε µήνες, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ όχι µόνο κωδικοποίησε τα Αξιώµατα της Σαηεντολογίας, αλλά και πρόσες, παρµένα από τον πυρήνα αυτών των Αξιωµάτων, που επιλύουν κέις που βρίσκονται στα χαµηλότερα σκαλοπάτια και οδηγούν στην επίτευξη µιας εξωτερικευµένης ΟΤ ικανότητας. Αυτό, λοιπόν, είναι το Συνέδριο που χτίζει µια γέφυρα από τις δυνατότητες του θήτα στο Σαηεντολογία 8-8008 µέχρι την κατάσταση του ΟΤ και τη Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας.

Διαβάστε Περισσότερα
Αγορά
€190
Δωρεάν Αποστολή Πληροί τις προϋποθέσεις για δωρεάν αποστολή.
Σε Απόθεμα Η παραγγελία σας θα σταλεί μέσα σε 24 ώρες
Μορφή: CD
Διαλέξεις: 14

Περισσότερες Πληροφορίες για το εξής: Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύµπαντος

Ένας άνθρωπος έχει δυσκολίες στη ζωή, επειδή δεν µπορεί να αποτυπώσει και αυτός ο ίδιος δεν µπορεί να ανεχτεί την αποτύπωση. Με άλλα λόγια, ο ίδιος δεν µπορεί να είναι αιτία και δεν τολµά να γίνει το αποτέλεσµα της αιτίας που προέρχεται από ένα άλλο άτοµο. – Λ. Ρον Χάμπαρντ

Η ιστορία ξεκίνησε δεκαοκτώ µήνες νωρίτερα. Έχοντας χαρτογραφήσει τις δυνατότητες και ικανότητες ενός όντος στη φυσική κατάσταση –το Θήτα Κλήαρ– ο Λ. Ρον Χάμπαρντ δηµοσίευσε τα ευρήµατα και την τεχνολογία του στο βιβλίο Σαηεντολογία 8-8008, το κείµενο για το θρυλικό Διδακτορικό Μάθηµα στη Φιλαδέλφεια.Αν κι εκείνες οι ανακαλύψεις είχαν φέρει τη Σαηεντολογία σε ένα καινούργιο επίπεδο, το εύρος τους ήταν τέτοιο ώστε να αποτελέσουν το σηµείο εκτόξευσης προς τον ύψιστο στόχο. Γιατί έτσι όπως το έβλεπε ο Ρον, τώρα που πραγµατικά µπορούσε να ελευθερώσει ένα ον, το καθήκον του ήταν να βάλει αυτή την ικανότητα στα χέρια κάθε ώντιτορ – για την επίτευξη της απελευθέρωσης κάθε όντος.

Οπότε, το Σεπτέµβριο του 1953, συγκάλεσε το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για Διανοητικιστές και Σαηεντολόγους και έκανε την πρώτη ευρείας κλίµακας ανακοίνωση για τις τεχνικές εξωτερίκευσης. Σε εκείνο το Συνέδριο ανακοίνωσε επίσης ένα καινούργιο Κέντρο Πρόσεσινγκ στο Κάµντεν του Νιου Τζέρσεϊ – ένα κέντρο που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ περιέγραφε µε νόηµα ως «κλινική». Γιατί όχι µόνο θα λειτουργούσε ως το κέντρο για να δίνεται πρόσεσινγκ στα δυσκολότερα κέις, αλλά επιπλέον θα προωθούσε ένα εντελώς καινούργιο πρόγραµµα:

«Οπότε αυτή η Κλινική θα παρέχει πάρα πολύ προχωρηµένη εκπαίδευση, περιστασιακά, και εκπαίδευση Κλινικού τύπου (αυτό σηµαίνει πολύ προχωρηµένη εκπαίδευση, που δεν είναι βασική ή θεµελιώδης)».

Αρχικά λεγόταν Μάθηµα Διδασκαλίας στο Κάµντεν, αλλά γρήγορα έγινε γνωστό ως το 1ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας (ACC). Σε αντίθεση µε την εκπαίδευση του Επαγγελµατία Ώντιτορ που ήδη παραδιδόταν σε τρεις ηπείρους, η πλήρης πιστοποίηση ως Επαγγελµατίας Ώντιτορ ήταν το ελάχιστο προαπαιτούµενο για να γίνει κάποιος δεκτός στα Μαθήµατα Πρακτικής Διδασκαλίας του Λ. Ρον Χάμπαρντ. Κι ακόµα και τότε, γινόταν δεκτός µόνο ύστερα από πρόσκληση, που δινόταν στους καλύτερους των καλυτέρων από τους ώντιτορ.

Έτσι ξεκίνησε η επόµενη φάση της έρευνας του. Σκοπός της ήταν να αναπτύξει και να τελειοποιήσει τη διαδικασία µέχρι που κυριολεκτικά κάθε ώντιτορ να µπορεί να σπάσει κάθε κέις για την επίτευξη της ικανότητας να εξωτερικεύεται. Γι’ αυτό το σκοπό, ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ανέπτυσσε πρόσες, τα δοκίµαζε σε πρηκλήαρ απευθείας και µετά τα έδινε σε ώντιτορ για τους πρηκλήαρ τους. Μετά, εποπτεύοντας αυτούς τους ώντιτορ, µπορούσε να παρατηρήσει πώς τα εφάρµοζαν εκείνοι στην πράξη, να εντοπίσει τις δικές τους περιοχές δυσκολίας και, εκτός του ότι τελειοποιούσε κατόπιν τα πρόσες για να τα κάνει ακόµα απλούστερα, µπορούσε να αναπτύξει κι άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες για να τελειοποιήσει την επιδεξιότητα του ώντιτορ.

Η εξελισσόµενη ιστορία της έρευνας και ανάπτυξης του Λ. Ρον Χάμπαρντ εκτυλισσόταν τους επόµενους δώδεκα µήνες. Με το που θα είχε τους πρώτους απόφοιτους ώντιτορ μετά από 6 εβδομάδες εντατικής εκπαίδευσης στα ACC, θα ξεκινούσε την παράδοση στους επόμενους μαθητές. Κι έτσι συνέχιζε το ένα µετά το άλλο – το 2ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας, το 3ο Προχωρηµένο Μάθηµα Πρακτικής Διδασκαλίας, κ.λπ. Εκπαιδεύοντας τον έναν ώντιτορ µετά τον άλλο, αναπτύσσοντας το ένα πρόσες µετά το άλλο και παραδίδοντας τη µια διάλεξη µετά την άλλη, µέσα σε ένα χρόνο έκανε συνολικά πάνω από 500 ηχογραφήσεις για την πορεία έρευνας και ανακάλυψης, όπως αυτή συνέβαινε µέρα µε τη µέρα.

Από πλευράς οργάνωσης, η επέκταση ήταν τόσο µεγάλη που ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε ήδη εγκαταστήσει ένα επιπλέον καινούργιο αρχηγείο εκπαίδευσης στο Φίνιξ της Αριζόνα. Αλλά το κύριο θέµα ήταν η τεχνική επέκταση. Γιατί κάθε καινούργια πρόοδος έδειχνε να αυξάνει κλιµακωτά τόσο την ταχύτητα όσο και την ποσότητα ακόµα περισσότερων επιτευγµάτων. Συνδυάζοντάς το αυτό µε τους ώντιτορ που αποφοιτούσαν –και µετά διέδιδαν τα αποτελέσµατα που πετύχαιναν στην πόλη τους– το καλοκαίρι του 1954, οι αιτήσεις και απαιτήσεις του κοινού για άλλο ένα Συνέδριο του Λ. Ρον Χάμπαρντ είχαν πραγµατικά κορυφωθεί.

Η χρονική στιγµή δε θα µπορούσε να είναι καλύτερη. Γιατί εκτός από άλλο ένα «επίτευγµα», είχε για άλλη µια φορά φτάσει σε ένα ακόµη ορόσηµο, µετά από το οποίο τίποτα πια δε θα ήταν το ίδιο. Συγκεκριµένα, στο ποιος ήταν ο ρόλος της αποτύπωσης στην ικανότητα ενός πρηκλήαρ να κάνει Αζ-ιζ και να εξωτερικεύεται. Και εξίσου σηµαντικό, στο ποιος ήταν ο ρόλος της αποτύπωσης σε σχέση µε την επιδεξιότητα ενός ώντιτορ στην εφαρµογή των πρόσες για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσµα µε τους πρηκλήαρ του. Εκεί βρίσκεται η ουσία όλων όσων επρόκειτο να αποκαλύψει ο Λ. Ρον Χάμπαρντ σε αυτό το Συνέδριο για τα Πρόσες του Σύµπαντος.

Το σκηνικό ήταν το Φίνιξ της Αριζόνα, όπου Σαηεντολόγοι από όλες τις γωνιές του κόσµου συγκεντρώθηκαν, συνωστιζόµενοι στο Θέατρο του Φίνιξ, στη γωνία Σέντραλ και ΜακΝτάουελ. Και καθώς ο Λ. Ρον Χάμπαρντ ξεκινούσε την πρώτη του διάλεξη, οι συµµετέχοντες στο Συνέδριο άκουγαν όχι µόνο την παγκόσµια εφαρµογή της αποτύπωσης σε όλο το ώντιτινγκ, αλλά αυτό που ο Ρον επίσης αποκάλυψε ως Διαδικασία 30.Όµως οι συµµετέχοντες στο Συνέδριο επρόκειτο να λάβουν κάτι πολύ περισσότερο από µια απλή περιγραφή αυτών των διαδικασιών. Επρόκειτο σύντοµα να το βιώσουν, µε τον Λ. Ρον Χάμπαρντ να δίνει ώντιτινγκ µε αυτά τα πολύ πρωτοποριακά πρόσες για πρώτη φορά σε οµαδική βάση. Η Εισαγωγική Διαδικασία µέσω Αποτύπωσης σε όλους τους συµµετέχοντες ήταν µόνο η αρχή, καθώς µετά ακολούθησε η υπόλοιπη Διαδικασία 30 – Προβλήµατα και Λύσεις, Παραχώρηση Μπίινγκνες και ακόµα αρκετά πειραµατικά πρόσες εξωτερίκευσης.

Και όµως, εκτός από τα εγκωµιαστικά σχόλια των συµµετεχόντων, το µεγαλείο της ιστορίας είναι όλο αυτό που ακολούθησε µετά την έναρξη του Συνεδρίου. Επειδή εδώ υπήρχε ένα σηµείο καµπής µε πραγµατικά παγκόσµιο αντίκτυπο:

  • Πρώτον, µε τεχνολογία που ήταν πλέον σε θέση να αγγίξει κάθε κέις, η δηµοσίευση του πρώτου Εγχειριδίου του Ώντιτορ Οµαδικού Πρόσεσινγκ καθώς επίσης και του Οµαδικού Πρόσεσινγκ ως στυλοβάτη της Σαηεντολογίας.
  • Δεύτερον, µε τα επιτεύγµατα της αποτύπωσης – η θεµελιώδης τεχνολογία που όχι µόνο κάνει όλο το ώντιτινγκ να δουλεύει, αλλά και που κατέληξε σε πρόσες τα οποία εξαφανίζουν την Αντιδραστική Διάνοια.
  • Και τελικά, η πρόοδος µε ταχύτητα φωτός στην πλήρη κωδικοποίηση της τεχνολογίας, από αυτή την εποχή της ανάπτυξης, µέχρι το απόγειο της ικανότητας του θήταν. Γιατί εντός µηνών ο Λ. Ρον Χάμπαρντ είχε κωδικοποιήσει όχι µόνο τα Αξιώµατα της Σαηεντολογίας, αλλά πρόσες βγαλµένα από τον ίδιο τον πυρήνα αυτών των Αξιωµάτων – πρόσες που επιλύουν τα κέις πολύ χαµηλού επιπέδου και φτάνουν ως το κορυφαίο επίπεδο, επιτυγχάνοντας την ικανότητα του εξωτερικευµένου ΟΤ.

Ιδού, λοιπόν, το Συνέδριο που γεφυρώνει τις θήτα δυνατότητες που περιέχονται στο βιβλίο Σαηεντολογία 8-8008 µε την κατάσταση του ΟΤ και τη Δηµιουργία της Ανθρώπινης Ικανότητας.

« Διαλέξεις για τα Συνέδρια